.:Vigrid Forsiden:.

Olger Drønnesund: Jeg er Rasist!
2. november 2021

Kjærlighet til eget Nordiske Folk er Positiv Rasisme

============ Original Message ============
Sent: 01.11.2021, 19:48
From: "Tore Wilhelm Tvedt"

Subject: Mannsmot av Olger Drønnesund

Til Olger Drønnesund og tillitsvalgte i Pensjonistpartiet

Vedrørende Olger Drønnesund sitt modige utsagn om Rasisme og Landsforræderi gjengitt av NRK med overskriften "Lokalpolitikar på Facebook: – Jeg er rasist".

Her er Olger sitt utsagn om Rasisme: "He he, gjengitt tekst. Jeg innrømmer lett. Jeg er rasist. Hva vil du gjøre med det, frue?"

Nederst i samme artikkel gir Olger de ansvarlige politikerne for utskiftingen av det norske folk med rasefremmede horder det glatte lag og omtaler dem som "landsforrædere". Her er spørsmålet NRK stiller: "Kven meiner du er landsforrædarar?" og her er Olger sitt svar slik NRK har gjengitt det: "– Kven? Det er dei som styrer det. Dei driv eit opplegg for å bytte ut befolkninga. Når politikken dreiar seg om bytte ut den etniske befolkninga, då har du eit svik."

Kjære Olger: Dette er noe av det beste jeg har sett i massemedia på lange tider. Kjærlighet til eget Nordiske folk er i dagens Norge sett på som hatefullt og det krever mannsmot å uttrykke det. At lederen i Pensjonistpartiet nå vil drive deg ut av partiet skal du ta som en kompliment. Du er hjertelig velkommen blant likesinnede i Vigrid om du skulle ønske det.

Og ditt utsagn om landsforræderne som er ansvarlige på folkemordet på oss gjennom "The Great Replacement" er tatt på kornet.

Honnør fra oss i Vigrid!

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

En mail med samme tema er også sendt til samtlige faste medlemmer av Ålesund kommunstyre.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)