.:Vigrid Forsiden:.

Olger Drønnesund - et positivt eksempel for Ålesund Kommunestyre
2. november 2021

Våger ålesund kommunestyre å støtte Drønnesund?

============ Original Message ============
Sent: 01.11.2021, 20:07
From: "Tore Wilhelm Tvedt"

Subject: Mannsmot av Olger Drønnesund

Til Ålesund kommunestyre

Vedrørende offentlig mannsmot av medlem i Ålesund kommunestyre, Olger Drønnesund, gjennom hans bekjennelse som Rasist og hans karakterisering av ansvarlige norske politikere som landsforrædere gjengitt av NRK i deres artikkel med overskriften "Lokalpolitikar på Facebook: – Jeg er rasist".

Her er Olger sitt utsagn om Rasisme: "He he, gjengitt tekst. Jeg innrømmer lett. Jeg er rasist. Hva vil du gjøre med det, frue?"

Nederst i samme artikkel gir Olger de ansvarlige politikerne for utskiftingen av det norske folk med rasefremmede horder det glatte lag og omtaler dem som "landsforrædere". Her er spørsmålet NRK stiller: "Kven meiner du er landsforrædarar?" og her er Olger sitt svar slik NRK har gjengitt det:  "– Kven? Det er dei som styrer det. Dei driv eit opplegg for å bytte ut befolkninga. Når politikken dreiar seg om bytte ut den etniske befolkninga, då har du eit svik."

Kjære medlemmer av Ålesund kommunestyre: Olger har her gått frem som et eksempel dere alle bør følge. Vårt folk er under utryddelse gjennom utskifting som kalles "The Great Replacement" styrt av ansvarlige politikere Olger med rette kaller "Landsforrædere".

Olger sitt utsagn hvor han omtaler seg selv som Rasist er et klart uttrykk for kjærlighet til eget folk og motstand mot utryddelsen av oss.

Olger trenger all den støtte han kan få så dere har valget mellom å støtte han som sanne patrioter eller havne blant hatefulle antinordiske elementer som står bak utryddelsen av oss som folk.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)