.:Vigrid Forsiden:.

Nazi-Erna - støttespiller for Nazistenes folkemord i Novorossia
19. mai 2016

Nazisme er en sykdom som må utryddes

For to måneder siden skrev vi avsnittene nedenfor og forutså et mulig ukrainsk angrep i stor skala mot de frie Donbass-republikkene. Det har uteblitt, men opptrappingen av angrepene har fortsatt. Det er på sin plass å minne om at Nazi-Erna i september 2014 var den stolte leder av NAZI-alliansens økonomiske støttegruppe for det ukrainske militæret i dets terror og folkemord på innbyggerne i Donetsk, Lugansk og det øvrige Novorossia. Betegnelsen Nazi-Erna er fullt ut berettiget uansett gammel og ny betydning av ordet.

Det er nå 7 måneder siden vi forlot Donbass her på Vigridsiden med melding fra Donetsk sin forsvarstalsmann, Edvard Basurin, om at på det tidspunktet hadde Ukro-Naziene trukket fram så mye materiell og tropper langs "våpenhvilelinjen" at de var klare for en offensiv når det skulle være.

Videorapport om situasjonen i Donbass

Vi i Vigrid regnet ikke med at NAZI-regimet i Kiev ville stormangripe på det tidspunktet, men vente til over vinteren og være klare til angrep når vårsølen var tørket opp og tiden for et større felttog var moden. Nå er den tiden kommet og vi ser på den økende intensiteten til NAZI-alliansens nasjonazi-proxyer at de ser det slik også. I den siste tiden har Zionistregimet i Kiev øket presset merkbart og erobret stillinger som gir dem anledning til å beskyte trafikken mellom de største byene i Donetsk; Donetsk og Gorlovka.

Det gjør situasjonen på sikt uholdbar for Donbass-republikkene som burde gå til motangrep for å sikre bevegelsesfrihet. Det kan de dog ikke fordi OSCE og de andre våpenhvile-overvåkerne kun er krigsredskaper i NAZI-aliansens tjeneste. Og med det starter sommeren for Donbass-republikkene: De kan ikke, hverken av politiske eller militære årsaker, motangripe og sikre stillingen og er dermed bundet til å fortsette å føre et seigt forsvar på en sakte vikende front inntil NAZI-alliansen slipper folkemorderne i nasjonazi-bataljonene til Kievjuntaen løs på den russiske befolkningen i Donbass slik at de sluttfører det Hitler ikke klarte under den 2. verdenskrig.

Ofre for Kievnazienes Folkemord i Donbass

Den norske regjering pøser hundrevis av millioner inn i Ukronazienes krigskasse og deltar med liv og lyst på alle fronter i Anglozionistene og deres NAZI-allianses sivilisasjonskrig mot Den Russiske Verden. Bildet over er et godt eksempel på hva som vil skje med Novorusserne om nazistene skulle vinne.

Bli med i Vigrids Nordiske Frihetskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)