.:Vigrid Forsiden:.

NAtoZIonisme + AZOV = NAZI-dritt og Folkemord
21. februar 2015

Nato + Azov = NAZI-dritt

Det er pr i dag, 21. februar 2015, ett år siden de ukrainske nasjonalsosialistene og nasjonalistene gikk sammen med anglozionistene og de jødiske finansoligarkene i Ukraina om å velte den folkevalgte Yanukovich og innsette den jødiske oligark-juntaen i Kiev. Bakteppet for det blodige kuppet, hvor kuppmakerne selv myrdet over 100 demonstranter, var USA's og EU's og NATO's mangeårige destabilisering av landet. Oppskriften fulgte de tidligere Oransjerevolusjonene. Denne gangen med de ukrainske nasjonalsosialistene og nasjonalistene som de utøvende på gateplan. Dyktig ledet av anglozionistene og deres allierte, blant dem polakker, på det strategiske nivået.

Novorussiske ofre for Jøde-NAZI-juntaen i Kiev
Dette er hva NAZI-regjeringene i Norge og NATO-ZIONIST-landene støtter

Med en gang Jødejuntaen var på plass erklærte de sivilisasjonskrig mot den russiske befokningen i Novorossia og på Krim. Da disse protesterte sendte den jødiske Kievjuntaen inn Nazitroppene sine i Novorossia for å utøve et sant Holocaust på befolkningen med mordbrann, som i Odessa, og total terror mot sivile i form av voldtekter, tortur, drap ag alt som hører til folkemord og fordrivelse. De ukrainske nazistene gikk inn for folkemordet med et hat og en intoleranse som skjellsordet Nazi er forbundet med.

Jøde-nazi-Yatsenyuk: Russere er "Subhumans" - "Undermennesker"

Statsminister Yatsenyuk i Kiev-juntaen kalte rett ut Novusserne for "Subhumans". På tysk "Untermenschen". Norges utenriksminister, Børge Brende, sier på sin side at han er bekvem med å samarbeide og støtte Kiev-juntaen. Selvsagt, siden han er utenriksminister i en av verdens ledende Nazi-stater, Norge. NAZI står i dag for NAto-ZIonisme = NAZIsme ved siden av de opprinnelige nasjonalsosialisme og nasjonalisme-betydningene. Begivenhetene i Ukraina og de europeiske NATO-Zionist-regjeringene og de europeiske nasjonalsosialist- og nasjonalistgruppenes felles holdninger og handlinger bekrefter dette til fulle. Noe topp medlemmer i den jødiske morderjuntaen i Kiev også bekrefter.

Jødejuntaen i Kiev reddet av jødesleikerne i NAZI-Azov

Over i et intervju på en tysk TV-kanal sier den ukrainske ambassadør til Tyskland at NAZI-styrkene i Ukraina reddet krigen for Kiev-juntaen. Altså rett ut: Nasjonalsosialistene og nasjonalistene i Ukraina, med aktiv, passiv eller stilltiende støtte fra alle andre europeiske kollegagrupper reddet den jødiske juntaen i Kiev og deres angrepskrig mot sine egne folkefeller og nordiske søstre og brødre i Novorossia. På bildet ser vi ukrainske frivillige nazimordere under angrepskrigen mot den Novorussiske befolkningen ved Mariupol i februar 2015. En verre vanæring av det Tredje Tyske Rikets offisielle krigsflagg og nasjonalflagg kan umulig tenkes.

Den jødiske finansoligarken og sjef for morderjuntaen i Kiev, Poroshenko.
Støttet av NAZI-morderbandene og NATO utøver han folkemord i Novorossia.
Den norske NAZI-regjeringen og norsk NAZI-media bifaller. NAZI-dritt alle sammen!

Å bruke de stolte tyske symbolene i en angrepskrig med sikte på folkemord og fordrivelse av eget folk på vegne av jødiske finansoligarker, anglozionister og den gamle Uniate-alliansen mellom Pavestaten, Polen, Litauen og Galicia definerer disse og alle som aktivt, passivt eller stillitiende støtter Holocaustet som NAZI-dritt. Andre ord som NAZI-søppel eller tilsvarende kan også brukes. Og det gjelder da samtidig også alle, uten unntak, som støtter eller ikke bekjemper folkemordet på Novorusserne. Som samtlige norske NAZI-propagandister i NAZI-posten, NAZI-bladet og andre NATO-ZIONIST-blekker i Norge.

Hva kan den enkelte av oss gjøre med all denne NAZI-dritten? Enkelt: Kom deg ut av NATO's NAZI-fronter og de Feige Ord-satelittene deres og Furterne Mot Innvandring og andre NATO-styrte GLADIO-grupper.

Kun Vigrid kjemper for Nordisk sivilisasjon i Norge!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)