.:Vigrid Forsiden:.

Russofobiske propagandister om Karjakin´s brev til Putin
11. mars 2022

Bildet: Ofre for jødestyrte ukronaziers morderbander i Novorossia

============ Original Message ============
Sent: Friday, March 11, 2022 at 1:26 AM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: magnus.gamlem@schibsted.com, nicholas.bergh@aftenposten.no, martin.daldosso@db.no, atle.gronn@ilos.uio.no

Subject: Karjakins brev til Putin - Han har rett.

Til Magnus Gamlem for Schibstedgruppen, Nicholas Bergh i Fædrelandsvennen, Martin Daldosso i Dagbladet og Atle Grønn som sjakkekspert fra Universitetet i Oslo.

I anledning avisartikler om brevet fra Sergej Karjakin til president Putin vedrørende Russlands militære fredsskapende spesialoperasjon mot det nazifiserte ukrainske militærets russofobiske og morderiske framferd i Donbass-regionen og øvrige Ukraina. Her er VG sin:

Det er dessverre typisk for et russofobisk og hjernevasket pressekorps å angripe enhver som har en mer objektiv og virkelighetsnær oppfatning av viktige hendelser. Som det jødestyrte nazifiserte amerikanske lakeiregimet i Kiev sin krig mot russere og alt russisk i den kunstige statsdannelsen Ukraina.

Det er også typisk at norsk løgnmedia i sitt blinde russofobiske hat ikke presenterer et så viktig brev som nevnte i norsk oversettelse. Det siste har jeg derfor gjort for dere og utfordrer dere til å offentliggjøre det slik at leserne kan danne sin egen oppfatning på et mer korrekt grunnlag.

Min oversettlse av Karjakins brev til Putin:

"President av Den Russiske Føderasjon,
Putin V. V.,
fra stormester
Karjakin C. A.,

Ærverdige Herr President Vladimir Vladimirovitsj,

Jeg appellerer til Dem i denne vanskelige tiden, da vårt land under Deres ledelse sikrer freden for den russiske befolkningen i i Donbass i folkerepublikkene Donetsk og Lugansk. Kampen for demilitarisering og denazifisering av Ukraina med det styrende regimet som setter sikkerheten i hele Europa og vårt land under trussel for å tilfredsstille sine egne politiske mål og ambisjoner.

Jeg følger tett de pågående operasjonene i områdene hvor jeg tilbrakte barndommen, hvor jeg utdannet meg spilte sjakk og hvor fremdeles slektingene mine bor. I 8 lange år ventet vi forhåpningsfullt på på å bli reddet fra det uendelige granatregnet og tapet av menneskeliv i det pågående folkemordet utført av det fremdeles aktive regimet i Kiev.

Jeg uttrykker min fulle støtte til vår øverstkommanderende i å beskytte Russland og vårt flernasjonale russiske folks interesser og å fjerne truslene og etablere fred!

Jeg håper på en rask gjennomføring av alle oppgavene som vår ærerike hær er tildelt.

Ærbødigst,

Sergej Karjakin"

Min kommentar til brevet er at Karjakin har fullstendig rett i alt han sier og kunne gått mye sterkere fram mot det jødestyrte naziregimets Genocide på alt russisk i Ukraina. Inklusive massedrap på 14.000 (ibregenet ukrainske tap) utført av sine nazistiske militære straffebataljoner i Donbass.

Skulle dere ønske å tilegne dere et noe mer nyansert bilde av konflikten mellom Ukraina og Russland og Russlands svært nødvendige, men dessverre forsinkede, militære fredsoperasjon er det bare å si fra.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)