.:Vigrid Forsiden:.

Unge Høyre sine politikere må ta Ansvar
20. mars 2022

Bildet viser ofre for det ukrainske naziregimet støttet av Norge

============ Original Message ============
Sent: Monday, March 21, 2022 at 10:26 AM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: Ungdomspolitikere i Unge Høyre

Subject: Det er krig i Europa - vi må ta ansvar!

Til Ungdomspolitikerne i Unge Høyre

Vedrørende følgene av USA's og NATO's ekspansjon og angrepskrig mot den russiske sivilisasjon.

I anledning den nye vendingen i krigen i Øst-Europa, hvor regimet i Kiev gjennom de siste 8 årene har utført etnisk rensing av alt russisk i en målestokk som faller inn under FN's definisjon av Genocide - altså Folkemord, finner jeg det på sin plass å henvende meg til dere med tilbud om hjelp.

Siden USA, England og NATO står bak en stor del av årsakene til konflikten gjennom sin aggressive utvidelse østover og asymmetriske krig mot Russland, med Serbia/Kosovo og Georgia som eksempler fra de seneste årene, har samtlige massemedier og politikere i NATO-landene sluttet opp om krigen mot alt russisk og fungerer som spreder av krigshissende  russofobisk hatpropaganda.

USA's og de andre NATO-landenes totale og hybride krig gjelder alle områder, som sanskjoner og boikotter, og ikke bare det militære hvor de i dag kriger aktivt mot Russland med Ukraina som stedfortreder.

Jeg har, gjennom mitt nettsted Vigrid, fulgt krigsforberedelsene, også her i Norge, gjennom mange år og dokumenterte det allerede i artikler fra 2013.

Krigsutviklingen siden den gang har vært aksellererende og blitt stadig tydeligere uten at politikere eller massemedia ved så mye som en eneste anledning har vært villige til å påpeke den, men kun og ensidig rettet fingeren mot Russland.

Etter 8 års tålmodig venting og forhandlinger med kuppregimene i Kiev har Russland sett seg lei på at de nazistiske militærbataljonene til Ukraina fortsatte sitt folkemord på russiskættede innbyggere i Ukraina.

Folkemordet på russerne i Ukraina var ifølge FN før Russlands frihetsoperasjon estimert til ca. 14.000 hvorav storparten sivile.

Russland har i sin militære operasjon for å stoppe folkemordet på russerne og hindre at Ukraina slutter seg til NATO som oppmarsjområde for NATO's angrepsstyrker vist stor forsiktighet overfor sivile og begrenset seg til presisjonsangrep på Ukraina's militære infrastruktur.

I Donbass-området fører militsene, med hjelp fra de russiske styrkene, en heltemodig frigjøringskamp mot de ukrainske nazistyrkene som hater alt russisk og ønsker å utrydde russerne.

Disse heltesoldatene fra de to folkerepublikkene, Donetsk og Lugansk, fortjener all norsk støtte og norske ungdomspartier  burde sende representanter til området for å gi politisk støtte til heltekampen deres for Fred, Frihet og Demokrati. Slik FN-charteret anbefaler for alle.

Som landets sannsynligvis fremste ekspert på nevnte forhold og deres historiske bakgrunn, stiller jeg meg og min kunnskap til rådighet for Unge Høyre's ungdomspolitikere slik at dere som skal ta det politiske ansvaret for morgendagens samfunn kan gjøre det på et sanndru og objektivt grunnlag.

Dette i motsetning til den hatefulle russofobiske hatpropagandaen som preger de etablerte politikerne og norsk massemedia i dag.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)