.:Vigrid Forsiden:.

Stortingsrepresentantene støtter Nazimordere i Ukraina
29. mars 2022

Russofobiske Nazitilhengere på Stortinget trenger hjelp

============ Original Message ============
Sent: Tuesday, March 29, 2022 at 10:41 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: Til Norges Stortingsrepresentanter

Subject: Det er krig i Europa - vi må ta ansvar!

Til Norges Stortingsrepresentanter

I anledning den nye vendingen i krigen i Øst-Europa, hvor regimet i Kiev gjennom de siste 8 årene har utført etnisk rensing av alt russisk i en målestokk som faller inn under FN's definisjon av Genocide - altså Folkemord, - finner jeg det på sin plass å henvende meg til dere med tilbud om hjelp.

Siden USA, England og NATO står bak årsakene til konflikten gjennom sin aggressive utvidelse østover og asymmetriske krig mot Russland, med Serbia/Kosovo og Georgia som eksempler fra de seneste årene, har samtlige massemedier og politikere i NATO-landene sluttet opp om krigen mot alt russisk og fungerer som spreder av krigshissende russofobisk hatpropaganda.

Denne russofobiske hatpropagandaen støttes opp av de såkalte "forskernes" analyser og meninger som ikke er annet enn ren krigspropaganda for å fremme USA's og NATO's ekspansjonsplaner overfor Russland. Det er direkte flaut å lese eller høre på.  Tilsvarende gjelder for norske politikere som brukes som "snakkehoder" i norske massemedier. Det hele er direkte flaut.

USA's og de andre NATO-landenes totale og hybride krig mot Russland og all russisk sivilisasjon gjelder alle områder, som sanksjoner og boikotter, og ikke bare det militære hvor de i dag kriger aktivt mot Russland med Ukraina som stedfortreder.

Jeg har, gjennom mitt nettsted Vigrid, fulgt krigsforberedelsene, også her i Norge, gjennom mange år og dokumenterte det allerede i artikler fra 2013.

Etter 8 års tålmodig venting og forhandlinger med de USA-initierte kuppregimene i Kiev har Russland endelig sett seg lei på at de nazistiske militærbataljonene til Ukraina fortsatte sitt folkemord på russiskættede innbyggere i Ukraina.

Folkemordet på russerne i Ukraina, som etterfulgte kuppet i 2014, var ifølge FN, før Russlands nåværende frihetsoperasjon, estimert til ca. 14.500 hvorav storparten var sivile.

Russland har i sin militære operasjon for å stoppe folkemordet på russiskættede og hindre at Ukraina slutter seg til NATO som oppmarsjområde for NATO's angrepsstyrker vist stor forsiktighet overfor sivile og begrenset seg til presisjonsangrep på Ukraina's militære infrastruktur.

De ukrainske styrkenes feighet og forakt for den vanlige befolkningen i Ukraina gjør at de bruker sivile som skjold og gjemmer tungt skyts i boligområder i byene. Noe som har ført til sivile tap og store ødeleggelser.

I Donbass-området fører Lugansk- og Donetsk-militsene, med hjelp fra de russiske styrkene, en heltemodig frigjøringskamp mot de ukrainske nazistyrkene som hater alt russisk og ønsker å utrydde de russiskættede.

Disse heltesoldatene fra de to folkerepublikkene, Donetsk og Lugansk, fortjener hele den frie verdens støtte. Norske politikere, inklusive dere som uttaler dere som "eksperter" på konflikten der, burde sende representanter til området for å gi politisk støtte til heltekampen deres for Fred, Frihet og Demokrati. Slik FN-charteret anbefaler for alle.

Som landets sannsynligvis fremste ekspert på nevnte forhold og deres historiske bakgrunn, stiller jeg meg og min kunnskap til rådighet for Stortingets representanter slik at dere som skal fatte de politiske beslutninger vår fremtid hviler på kan gjøre det på et sanndru og objektivt grunnlag.

Dette i motsetning til den ensidige russofobiske hatpropagandaen som preger massemedia og de såkalte "forskerne" de støtter seg på og som dere politikere slutter opp om.

Når nå lederen av den ukrainske nazi- og terrorstaten Ukraina, Zelensky, skal holde tale til Stortinget har dere anledning til å vise ansvar ved å vende han ryggen eller bue han ut.

Om dere heller skulle ønske å ta en debatt om løgnpropagandaen dere støtter opp under skal jeg med glede møte dere i en slik debatt. Dere vil bli debatt-knust like sikkert som de russiske og allierte frihetskjemperne fysisk knuser morderbandene til Ukronaziene i Donbass-området.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)