.:Vigrid Forsiden:.

Sjøkrigsskolen: Propaganda for Angrepskrig mot Russland
10. februar 2021

Sjøkrigsskolen kondisjonerer Folket for Krig mot Russland

============ Original Message ============
Sent: Tuesday, February 09, 2021 at 11:34 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: mariam.cisse@nrk.no, Thlarsen@fhs.mil.no, amolholm@fhs.mil.no, annlo@fhs.mil.no, aostensen@fhs.mil.no, asabo@fhs.mil.no, asauter@fhs.mil.no, bjhaukas@fhs.mil.no, bjote@fhs.mil.no, cmassacand@fhs.mil.no, ellbe@fhs.mil.no, emk@fd.dep.no, frovo@fhs.mil.no, gisst@fhs.mil.no, hanwi@fhs.mil.no, harald.totland@fhs.mil.no, hegsk@fhs.mil.no, hensu@fhs.mil.no, hlindberg@fhs.mil.no med flere

Subject: Sjøkrigsskolens vurderinger i NRK

Til Ståle Ulriksen og hans kolleger ved Sjøkrigsskolen med kopi til propagandist Mariam Eltervåg Cissé i NRK og Forsvarets pressekontakter.

Vedrørende uttalelser til NRK ved propagandist Cissé i hennes artikkel med tittelen "Forsker: For hvert grep vi tar for å føle oss trygge, føler Russland seg truet"

Nå ligger det i medias natur at det er propagandaorganer som kun har som jobb å vinkle absolutt alt til fordel for eiernes interesser. Derfor er de etablert og det er den eneste funksjonen de har.

Et folks forsvar og spesielt dets øverste undervisnings- og forskningsinstitusjoner har Folket selv som eiere og de som er ansatt i Forsvaret, uansett hvor og nivå, har å tjene Folkets interesser. Det virker som Ulriksen ikke forstår denne forskjellen på propagandist i media og forsker og lektor i Forsvaret.

Det Norske Folk har krav på at våre fremste forsvarsteoretikere er i stand til å gi en balansert fremstilling av en internasjonal situasjon som direkte påvirker oss. I stedet får vi altså det jeg kaller reinspikka propaganda for å fremme NAZI-Alliansens (NATO's) og Det Anglo-Zionistiske Imperiets angrepskrig mot Russland. En krig som først og fremst vil bli ført i Europa på de europeiske folks bekostning.

At de jødiske oligarkene som eier og styrer USA og NATO synes det er greit og verdt å propagandere for kan være forståelig om man er kjøpt og betalt av dem for å propagandere for dem. Men, Ulriksen, du er betalt og ansatt av Det Norske Folk for å tjene våre interesser og de er ikke de samme som de jødiske finansoligarkene og russerhaterne sine.

Hvis du ikke forstår såpass så bør du finne deg annet arbeide før du berettiget får sparken.

Å fremheve noe spesielt i artikkelen er ikke nødvendig siden den er ensidig tendensiøs hele veien. Det som imidlertid fikk meg til å dra på smilebåndet er utsagnet om at Norge samarbeider med USA. Direkte latterlig. Norge er en fullstendig underordnet lakeistat som for flere tiår siden forandret forsvaret vårt til å bli underordnet og tilpasset USA's som en lydig juniorslavestat.

Det har vi vist i prioritering av materiell og deltagelse i flere av USA's og NATO's angreps- og koloni-kriger i Europa, Asia og Afrika hvor millioner er drept og stater ødelagt med fattigdom og store migrasjonsbølger som resultat. Nå står tydeligvis Russland for tur.

Min anmodning går til Ulriksens foresatte og kolleger med nevnte artikkel som grunnlag å analysere om dette er det nivået ansatte ved Sjøkrigsskolen skal legge seg på. I så fall: Vel bekomme.

Jeg står til disposisjon med historiske og faglige vurderinger om dere skulle ha behov for det.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)