.:Vigrid Forsiden:.

Nazipropaganda fra Partifører Moxnes
11. april 2022

Søker Moxnes jobb som propagandist i Pentagon eller NATO?

============ Original Message ============
Sent: Monday, April 11, 2022 at 10:25 AM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: Til ansatte og tillitsvalgte i RØDT

Subject: Moxnes sin video om Ukraina

Til Bjørnar Moxnes og andre ansatte og tillitsvalgte i partiet RØDT

Vedrørende partiet Rødt sin video hvor partileder Moxnes redegjør for partiets posisjon i forhold til Russlands begrensede, spesielle militæroperasjon for å stoppe den pågående terroren mot og folkemordet på det russisktalende befolkningselementet i Ukraina og da spesielt i de to selvstendige folkerepublikkene Lugansk og Donetsk.

Videoen er lagt ut på Rødt sin nettside

Videoen ligger også på Youtube

Moxnes sin redegjørelse både fikk meg til å le så jeg satte kaffen i vrangen og fikk bakoversveis siden det var som han leste opp en propagandamelding fra Pentagon, CIA eller NATO sin psyopsavdeling.

Jeg vil anmode hr Moxnes og alle dere andre i partiet RØDT til å sjekke ut Moxnes sin redegjørelse med de faktiske forhold og ikke bare videregi Pentagonpropaganda ukritisk videre.

La os se på det punktvis fra start av i videoen:

Moxnes .04: Russlands spesielle operasjon er "Folkerettsstridig".

Min kommentar: Russland har påberopt seg selvforsvar etter FN's § 51 for å stoppe de ulovlige kuppregimene i Kiev sin angrepskrig mot den russisktalende befolkningen i Ukraina siden 2014. FN oppgir at over 14.000 personer, de fleste sivile, er drept under de ukrainske nazistyrkenes terror i Donbassområdet.

Moxnes .18: Moxnes påstår her at Ukraina kjemper for "frihet, selvstendighet og demokrati".

Min kommentar: Dette er verre enn bare å ha røyka sokken sin, Bjørnar. Dette er heller ikke bare ren løgn. Det er å snu sannheten på hodet. Befolkningen i de to folkerepublikkene Lugansk og Donetsk kjemper med livet som innsats for nettopp Frihet, Selvstendighet og Demokrati mot et jødestyrt kuppregime totalt infiltrert og dominert både i det militære og politiske av rene nazistiske grupperinger. Grupperinger som nå hele den vestlige verden støtter i deres russofobiske krigshat. Etter denne videoen nå også RØDT.

Moxnes .24: Her påstår partiformannen at partiet Rødt også kjemper for disse verdiene.

Min kommentar: Igjen er dette bare tull. Hans støtte til det jødestyrte kuppregimet i Kiev og deres nazibataljoner utgjør en støtte til russofobisk rasehat, nazisme og folkemord. Dobbelt underlig virker det når de to Donbass-republikkene i navnet tilkjennegir samme politiske plattform som Rødt regnes å høre til, nemlig ordet Folkerepublikk.

Moxnes .29: Her legger Moxnes ansvaret for Russlands fredoperasjon i Ukraina på Russlands president Putin.

Min kommentar: Igjen rent vås. President Putin har tatt et humanitært ansvar for å gripe inn i et 8 år langt nazisitisk terrorvelde hvor over 14.000, mest sivile ifølge FN, har blitt drept av nazistiske straffebataljoner drevet av et fanatisk russofobisk rasehat. Aktivt finansiert av vestlige land og trent og ledet i felten av vestlige militære.

Ansvaret for naziterroren i Ukraina hviler ensidig på en kombinasjon av USA's hegemonipolitikk, NATO's ekspansjon østover med erobring av Russland som mål og internsjonale jødiske oligarker som Soros og Kolomoisky som er Zelensky's bakmann som skapte han til rollen som president.

Min kommentar til resten av videoen: Moxnes lirer av seg en mengde tullprat som ikke henger på greip. Mye tyder på at mannen ser for seg en stilling i propagandaavdelingen i Pentagon eller NATO når denne lederjobben i partiet RØDT sannsynligvis snart overtas av en annen. 

Partiet RØDT bør innkalle til ektraordinær generalforsamling og velge seg en ny partiformann som ikke fremstår som han enten har røyka sokken sin eller gått over til verdens verste krigs- og terrormaskineri.

Lykke til!

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)