.:Vigrid Forsiden:.

Resett v/Dan Odfjell - Historieløs Dumskap eller Forræderi og Svik
12. desember 2020

Nasjonal Samling - Norges siste Nasjonalkonservative Parti

============ Original Message ============
Sent: Sent: Friday, December 11, 2020 at 11:26 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: post@resett.no

Subject: Patriotenes korstog mot globalistene

Til Dan Odfjell via Resett.

Vedrørende artikkel i Resett den 9. desember 2020 med tittelen   "Patriotisk korstog mot globalistene"

Takker for en engasjert artikkel i Resett som er så typisk for dere Cuckservative Nazitapere at det påkaller et smil var det ikke for det tragiske ved det.

Dere dømmer dere selv til undergang ved å hylde og kjempe for nettopp det dere sier dere bekjemper. At du, Dan, uttrykker deg i beste mening aksepterer jeg, men det er også stort sett det eneste positive jeg har å si om deg og sprøytet du serverer. La oss se på det:

#1. Du omtaler deg selv som Nasjonalkonservativ, men det er jo det samme som Nazist i praksis hva enten du ser historisk på det eller tar utgangspunkt i hvorledes ordene brukes i samfunnet i dag. Adolf Hitler var og førte selv en Nasjonalkonservativ politikk i Tyskland. Da vesntrefløyen i NSDAP protesterte utryddet han dem i de lange knivers natt sommeren 1934. Hele NSDAP sin politikk var tvers igjennom Nasjonalkonservativ = Nazistisk.

#2. Du skriver: "Under andre verdenskrig var det nettopp patriotismen som nedkjempet nazismen." Dette er historieløshet i potens eller så har du røyka sokken din. Hvilken patriotisme? De norske feigingene og terroristene som myrdet for den jødestyrte delen av Hjemmefronten? Etablert av jøden Jocelyn Hambro i London.

La oss ta det enkelt, Dan, slik at du kanskje kan fatte noe: Den andre verdenskrig var en krig mellom to jødestyrte globalistiske systemer som begge hadde som mål å knuse Tysklands Nasjonalkonservatisme = Nazisme. I vest Det Anglo-Zionistiske Imperiet, som fikk startet krigen med Polen som proxy mens det jødestyrte Sovjetsamveldet pushet Tyskland fra øst.

De internasjonale jødesystemene vant krigen og europeisk Nasjonalkonservativisme = Nazisme ble knust. Ikke bare ble Nasjonalkonservativismen = Nazismen knust, men gjennom Reeducation, les total hjernevask og historieforfalskning, ble den jødiske versjonen opphøyd til historisk Sannhet. Du og dine like er dessverre ofre for denne hjernevasken og forfalskningen i den grad at det virker komisk.

#3. Du, Dan, etterlyser nasjonal-patrioter i og rundt den norske regjering slik at vi kan unngå en ny okkupasjon, altså etter den tyske. Jamen, kjære Dan, er du ikke kjent med at samtlige "norske" soldater som "frigjorde" Norge i mai 1945 var i britisk tjeneste og under britisk kommando i britiske uniformer? Du tror kanskje at overleveringen av Akershus festning var den tyske kapitulasjon i Norge til den norske hjemmefronten? I så fall tror du feil.

Tyskerne i Norge kapitulerte til britiske offiserer i Lillehammer og alt tysk krigsmateriell i Norge ble britisk eiendom. Fotostuntet på Akershus var nettopp det: Et PR-stunt. Selv flere år etterpå ble den nye norske hær, Tysklandsbrigaden, kommandert og kledd av britene. Utav denne mafiagjengen, som hadde som jobb å hindre tyskerne i å protestere mot sultedød, tyveri av industri og alt annet samt voldtekter begått av de anglozionistiske okkupasjonstroppene i Europa, ble den nye norske hæren dannet. Fy faan til dårlig etableringsgrunnlag. Det er en skam for landet. De Anglozionistiske troppene holder ikke bare fremdeles Tyskland militært okkupert, men sprer seg stadig mer over hele Europa mens de forbereder en ny operasjon Barbarossa 2.0 mot Russland. Også med Norge som aktivt springbrett.

Årsak? I Russland har det, under Vladimir Putin, blitt bygget en ny Nasjonalkonsrvativ = Nazistisk stat i opposisjon til de internasjonale jødiske finanskreftene og deres globalistiske finansoligarki.

#4. Du omtaler den siste patriotiske Nasjonalkonservative = Nazistiske norske statslederen, Vidkun Quisling, som en "sviker". Sannheten er det motsatte. Quislings Nasjonal Samling protesterte heftig mot det norske stortingets statskupp av 22. april 1938 som gjorde at Stortinget etter 1. januar 1940 kun var en samling privatpersoner. Etter den 10. desember 1940 var Kong Haakon 7. abdisert og han og hans "regjering" også kun privatpersoner.

Så svikerne og forræderne mot det norske folk finner du i disse kretsene og de norske hjernevaskede idiotene og terroristene, som fulgte de norske jødelakeienes ordrer og opprop. Et svik og forræderi du tydeligis hylder og vil jobbe videre for i dag.

Patetisk av deg, Dan.

Skulle du være uenig og ønske å diskutere noe av innholdet i denne mailen med meg, Dan, er du velkommen til en kopp kaffe i Notodden en dag.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)