.:Vigrid Forsiden:.

Norske journalister: Hjernevaskede Russofobiske Nazisympatisører
12. mars 2022

Putin skaper Fred på Krim, Donbass og Novorossia

============ Original Message ============
Sent: Saturday, March 12, 2022 at 10:29 AM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: Tillitsvalgte og ansatte i Norges Journalistlag

Subject: Hvor ble journalistikken av?

Til tillitsvalgte og ansatte i Norges Journalistlag

I Europa raser en krig nå i det niende året etter at USA destabiliserte Ukraina og finansierte og ledet et statskupp mot den sittende og folkevalgte regjeringen i landet.

Sentralt i statskuppet sto nazistiske grupperinger som senere ble integrert i det ukrainske militæret og ledet an i folkemordet på russere i Øst-Ukraina hvor tilsammen over 14.000 mennesker er drept i militære aksjoner og rene mord og terroraksjoner styrt og ledet av det ulovlige kuppregimet som det amerikanske utenriksdepartementet installerte i Kiev i 2014 og deretter.

I perioden etter statskuppet i 2014 har det ukrainske regimet ført en stadig mer russofobisk politikk med økning i mord og terror og annen undertrykkelse av russere og russisk sivilisasjon i Ukraina, inklusive terror og drap.

Til slutt kunne ikke Russland sitte rolig å se på at russere ble myrdet for fote og et russerne i Donbass ble bombet og drept. President Putin tok til slutt ansvar og sendte Russlands militære styrker inn i Ukraina i en fredsbevarende operasjon for å stoppe nedslaktingen av og det fysiske og kulturelle folkemordet på russerne i landet.

All ære til Putin og Russland for det. All vanære til vestlige medier og journalister som har dekket de russofobiske nazibataljonenes folkemord på russerne i Ukraina.

Norske journalisters dekning av denne konflikten er tydeligvis basert på at de er hjernevasket til total russofobi hvor det eneste de presterer er en grotesk hatkampanje som uvegerlig vil måtte føre til at også Norge vil trekkes inn i USA´s hybride totale angrepskrig mot Russland og den russiske sivilisasjon.

Er det i det hele tatt noen i Norges Journalistlag som fremdeles har tro på deres egen målsetting om at "Informasjon og kritikk er en forutsetning for et velfungerende demokrati." står jeg til tjeneste for å hjelpe dere inn på den rette veien igjen.

Slik det er idag er dere en skam for både medieyrket og det norske folk.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)