.:Vigrid Forsiden:.

Høyskolen i Østfold - Undermåls Lærekrefter
7. april 2022

Historieløse og Hjernevaskede støttespillere for Naziregimet i Ukraina

============ Original Message ============
Sent: Wednesday, April 06, 2022 at 10:59 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: Ansatte ved Høyskolen i Østfold

Subject: HIOF, Borgebund og Lindahl

Til HIOFs ledelse, Harald Borgebund og Sondre Lindahl og endel kolleger.

Vedrørende Borgebund og Lindahls podcast om Vigrid den 1. april i år i serien Statsvitenskap og sånt.

Podcasten laget de som en gjennomgang av en mail jeg sendt til norske politiske partiers ungdomgrupper som et tilbud om hjelp til å orientere seg i den ensidige russofobiske dekningen i norsk massemedia. Her er et eksempel på en slik mail.

At noen tar tak i mailer jeg sender ut eller artikler på Vigrid-siden i det offentlige er jeg vant til og ber vanligvis kun om at de som gjør det staver navnet mitt riktig.

Det jeg reagerer på denne gangen er det usannsynlig lave nivået på kommentarene til de to som gjorde podcasten. Da jeg sjekket dem opp på nettet så jeg til min store forbauselse at de begge tilhørte lærekreftene til HIOF (Høyskolen i Østfold).

Det som da slo meg var at det jamen må være større behov for en aldri så liten hjelp både med historiekunnskapene og evnen til å innhente informasjon fra flere kilder som grunnlag for å danne egne meninger. Begge deler synes å mangle hos de to nevnte podcasterne. 

Skulle de to nevnte være typiske for nivået på HIOF bør høyskolen vurdere å skifte navn til barneskole.

Jeg tilbyr derfor de to nevnte, HIOF og deres ansatte hjelp til å utvikle et mer nyansert syn på konflikten i Europa eller om dere heller vil; ta debatten med meg om det.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)