.:Vigrid Forsiden:.

Dødsraset på Gjerdrum: Anmeldelse til Riksadvokat og Statsadvokat
4. januar 2021

Dødsraset: Grov uaktsomhet med Døden til følge

============ Original Message ============
Sent: Sunday, January 03, 2021 at 10:32 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: postmottak@riksadvokaten.no, postmottak.oslo@statsadvokatene.no

Subject: Dødsraset i Gjerdrum

Til Riksadvokaten og statsadvokaten for Viken med kopi til formannskapet i Gjerdrum.

Vedrørende dødsraset i Gjerdrum Nyttårshelgen for noen få dager siden.

Jeg forlanger at Riksadvokatembetet og den lokale Statsadvokaten tar ut tiltale mot de ansvarlige myndigheter i Gjerdrum kommun, Viken (tidligere Akershus) fylke samt de involverte fagetater innen den statlige forvaltning for grov uaktsomhet med drap til følge.

Det er rimelig at samtlige ansvarlige for nevnte instanser som har begått denne grove uaktsomheten også etterforskes og eventuelt dømmes for korrupsjon i forskjellige former som også inkluderer kameraderi.

Bakgrunnen for anmeldelsen og påstanden om grov uforstand og uaktsomhet bunner i at det her i Norge er alment kjent at store deler av bebygget mark består av istidens finmaling av grunnen til kvikkleire av den aller mest ustabile typen. Dette er spesielt kjent for området i Gjerdrum kommune generelt og Dødsrasområdet spesielt. Denne type grunn skulle aldri vært brukt til boligformål.

De ansvarlige "drapsmennene" har intet i styre og stell av landet å gjøre om de ikke kjenner til disse kvikkleireforekomstene og faren med å bygge på dem. Slike ras er vanlige i landet vårt.

Spesielt burde det såkalte Rissa-raset i april 1978 ha ført til at samtlige som har ansvar i stat, fylke og kommune for hvor boliger kan bygges reviderte samtlige utbyggingsplaner og gjennomgikk og omplasserte allerede eksisterende boliger på kvikkleire til tryggere grunn. Steingrunn har vi nok av i landet. Her er en film om Rissa-raset åpent tilgjengelig på nettet.

Likheten med dødsraset i Gjerdrum er slående.

Som ekstra skjerpende gjelder for Gjerdrum kommune at de har prioritert vekst foran alt annet. Se deres egen brosjyre for det her.

Denne uansvarlige vekstkåtheten har ført til kraftig økning i folketallet hvorav til og med ca. 200 er rasefremmede importerte.

Dette på bekostning av omsorg og omtanke for liv og helse til de nordmenn som allerede er bosatte i kommunen og har trodd på løgnene om at Gjerdrum er en trygg og god kommune å bo. Gjerdrum er det motsatte: Det er en dødskommune hvor de folkevalgte tydeligvis er mer opptatt av vekst enn sikkerhet.

Jeg forlanger derfor at det tas ut tiltale mot samtlige av de ansvarlige nevnt øverst i mailen lydende på grov uaktsomhet med drap til følge og at de rettsforfølges og dømmes for det.

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)