.:Vigrid Forsiden:.

Oslo FrP - Oppløst - Dann nytt Nasjonal Samling!!!
16. desember 2020

Vidkun Quisling - Siste Nasjonalkonservative norske statsmann

============ Original Message ============
Sent: Tuesday, December 15, 2020 at 9:30 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: benzco@hotmail.com, k.s.woldseth@gmail.com, ghkarlsen@hotmail.com, upadhyay@online.no, andersen.kent@gmail.com, natlandcon@gmail.com, dagmyh@online.no, herman.fane@fpu.no, camilla.wilhelmsen@oslobystyre.no, christian.tybring-gjedde@stortinget.no, siv.jensen@stortinget.no, heidi_hanssen@yahoo.com, tobias.svendsen@fpu.no, oystein.andreassen@frp.no

Subject: Eksklusjon og styreoppløsning i Oslo

Til styremedlemmene i Oslo FRP

Vedrørende eksklusjon av Ugland Jacobsen og oppsløsning av styret i Oslo FRP

Det heter seg at det går en Nemesis gjennom livet og at den urett man gjør mot andre ofte kommer tilbake og rammer en selv. Noen kaller det for Karma.

Ifølge VG's artikkel med tittelen "Oslo Frps leder Geir Ugland Jacobsen er ekskludert fra partiet"  sier Listhaug på vegne av FRP sitt styre at "Ugland Jacobsen har gjentatte ganger skadet omdømmet til partiet, våre medlemmer og tillitsvalgte. Frp trenger tillitsvalgte som bidrar positivt til å bygge partiet. Fylkeslederen i Oslo har hatt en rekke overtramp.""Ugland Jacobsen har gjentatte ganger skadet omdømmet til partiet, våre medlemmer og tillitsvalgte. Frp trenger tillitsvalgte som bidrar positivt til å bygge partiet. Fylkeslederen i Oslo har hatt en rekke overtramp."

For mange år siden luket partiet ut superliberalere, bygdetullinger og brunt grums og etter det steg partiet opp til å bli både stort og kom i posisjon. Årene har gått og politikken i den vestlige verden har utviklet seg videre. Det som var stueren nasjonalisme med et smil for 20 år siden er hardcore Nazisme i dag. Det er det tydeligvis ikke alle i FRP som har fått med seg.

Det Siv og de andre jødedyrkende Israelvennene i FRP som støtter opp under den jødestyrte liberale globalismen ført av det Anglo-Zionistiske Imperiet under ledelse av folk som Georg Soros, Henry Kissinger med flere er tydeligvis luta lei over at det innen FRP fremdeles finnes snev av nasjonal tenking igjen.

Det som skjer nå med Oslo FRP er utifra dette synet en utrensking av Nazistiske elementer i partiet. Når medlemmer bruker begreper som "Patriotisk Fyrtårn", "Nasjonalkonservativ politikk" og "Norge Først" så er dette, etter min oppfatning reinspikka Naziprat slik PK-Norge ser på det i dag.

Dette har tydeligvis ikke folk som Carl I. Hagen, Tybring-Gjedde og Ugland Jacobsen forstått og vil sikkert si seg uenig med meg. Det betyr ingenting for det sier alle som beskyldes for Nazisme. Og de fleste med rette slik ordet i dag brukes offentlig.

Så hvilke valg har så dere som Nazi-utrenskes fra FRP? Dere har flere valg, men kun 3 som jeg kan anbefale:

#1. Dann et nytt Nasjonalkonservativt (Nazistisk) Parti.

#2. Gå inn i Alliansen og delta sammen med Lysglimt. Han er allerede brunbeiset som antisemitt, HoloCa$h-benekter, Høyreekstrem og Nazist hos regimets finansierte fottropper og regimetro media.

#3. Bli med i Vigrid. Vi er utsatt for en total utryddelseskrig under navnet "The Great Replacement" og frontene i den krigen hardner fort til. Da blir det kun to parter igjen: Jødestyrte globalister mot Nazister (Nasjonalkonservative).

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)