.:Vigrid Forsiden:.

Simon Nordanger henger Høyreekstrembjellen på rette Katten
14. august 2021

Kristenzionistene hylder den Negative Nazistaten Israel
Jødenes Ondskap manifesterer seg i Folkemord -
- og Jødesleikerne hylder dem for det

============ Original Message ============
Sent: Friday, August 13, 2021 at 8:49 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: simon.nordanger@gmail.com, espen.sandli@dt.no, janne.sundelius.braathen@dt.no, ola.niemann@dt.no, hege.bakken@dt.no, oyvind.hagen@dt.no, post@resett.no

Subject: Men "hva med" Høyreekstremisme

Til Simon Nordanger SP i Drammen, med kopi til DT og Resett v/Dobloug

Vedrørende treffende karakteristikk av det høyreekstreme miljøet rundt Resett og andre norske grupperinger i en artikkel i DT den 4. august i år med overskriften: "Men «hva med» høyreekstremisme?".

Artikkelen din er standard norsk PK og i seg selv ikke verd noen kommentar. Årsaken til at jeg blander meg inn er at Mikkel Dobloug i sitt tilsvar til din artikkel nevner meg ved navn samtidig som han tydelig føler seg truffet, og det hardt, av dine betraktninger. Og det forstår jeg.

Hva store deler av de kristenzionistiske, Israel- og jødesleikende miljøene angår regner jeg dem som de mest høyreekstreme av samtlige norske miljøer. Jeg vil også bruke begrepet Nazisme om deler av det.

Disse miljøene var bakteppet for Breivik sin aksjon og de støtter aktivt den eneste rasebaserte Nazistaten på kloden, nemlig Israel.

Utifra min måte å se disse begrepene på har vi to typer Nazisme: Den positive som var og er basert på kjærlighet til eget folk og forsvar av folk, ætt og landets suverenitet representert ved Hitler, Quisling og i dag Vigrid og undertegnede og den negative Nazismen representert ved dem som forherliger Jødenes krig mot palestinerne, okkupasjon av landet deres og fortrenging av den palestinske befolkningen.

Denne siste formen for Nazisme er det de kristenzionistiske miljøene i Norge forsvarer samtidig som de angriper den positive Nazismen som Vigrid står for siden det vil bety reduksjon i jødisk innflytelse i verden om den positive Nazismen vinner fram.

Og denne negative Nazismen er, så langt jeg kan tolke Resett og Dobloug sine egne artikler, akkurat hva dette miljøet bekjenner seg til.

Ordet høyreekstremisme er for meg umulig å definere eksakt mens ordet Nazisme kan defineres eksakt ved sitt grunnprinsipp #1: Rasestaten basert på et homogent folk og eksklusivt rom for dem. Det gjelder også om man ikke snakker om ren rase, men en klart definert rase, religion og kultur som blir forstått av befolkningen og er nedfelt i landets grunnlov.

Det eneste landet i verden jeg kjenner til som oppfyller Nazismens grunnprinsipp #1 er Israel og Dobloug og Resett ved sine ansatte skryter åpent av at de besøker og trives i selskap med den israelske ambassadør i landets norske ambassade.

Fortell meg hvem du omgås og jeg skal si deg hvem du er: Omgås du negative Nazister som bruker vold, krig og folkemord for å overta et annet folks forplantningsterritorium så er du eller må du i alle fall tåle å bli omtalt som Nazist. Og det av den mest negative typen.

Så, Simon, du kunne i mine øyne gått mye lenger i din karakteristikk av disse miljøene enn det diffuse begrepet "Høyreekstremisme".

Gjør det neste gang du omtaler det.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)