.:Vigrid Forsiden:.

Dagbladet støtter Nazimordere i Ukraina
22. mars 2022

Russofobiske Nazipropagandister i Dagbladet trenger hjelp

============ Original Message ============
Sent: Tuesday, March 22, 2022 at 10:36 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: Ledere og propagandister i Dagbladet

Subject: Det er krig i Europa - vi må ta ansvar!

Til ledere og propagandister i Dagbladet

Vedrørende følgene av USA's og NATO's ekspansjon og angrepskrig mot den russiske sivilisasjon.

I anledning den nye vendingen i krigen i Øst-Europa, hvor regimet i Kiev gjennom de siste 8 årene har utført etnisk rensing av alt russisk i en målestokk som faller inn under FN's definisjon av Genocide - altså Folkemord, finner jeg det på sin plass å henvende meg til dere med tilbud om hjelp.

Siden USA, England og NATO står bak en stor del av årsakene til konflikten gjennom sin aggressive utvidelse østover og asymmetriske krig mot Russland, med Serbia/Kosovo og Georgia som eksempler fra de seneste årene, har samtlige massemedier og politikere i NATO-landene sluttet opp om krigen mot alt russisk og fungerer som spreder av krigshissende russofobisk hatpropaganda.

USA's og de andre NATO-landenes totale og hybride krig gjelder alle områder, som sanksjoner og boikotter, og ikke bare det militære hvor de i dag kriger aktivt mot Russland med Ukraina som stedfortreder.

Jeg har, gjennom mitt nettsted Vigrid, fulgt krigsforberedelsene, også her i Norge, gjennom mange år og dokumenterte det allerede i artikler fra 2013.

Krigsutviklingen siden den gang har vært akselererende og blitt stadig tydeligere uten at politikere eller massemedia ved så mye som en eneste anledning har vært villige til å påpeke den, men kun og ensidig rettet fingeren mot Russland.

Etter 8 års tålmodig venting og forhandlinger med kuppregimene i Kiev, USA og NATO har Russland endelig sett seg lei på at de nazistiske militærbataljonene til Ukraina fortsatte sitt folkemord på russiskættede innbyggere i Ukraina.

Folkemordet på russerne i Ukraina var ifølge FN før Russlands nåværende frihetsoperasjon estimert til ca. 14.000 hvorav storparten sivile.

Russland har i sin militære operasjon for å stoppe folkemordet på russiskættede og hindre at Ukraina slutter seg til NATO som oppmarsjområde for NATO's angrepsstyrker vist stor forsiktighet overfor sivile og begrenset seg til presisjonsangrep på Ukraina's militære infrastruktur. De ukrainske styrkenes feighet og forakt for befolkningen i Donbass-området bruker sivile som skjold og gjemmer tungt skyts i boligområder i byene. Noe som har ført til sivile tap og store ødeleggelser.

I Donbass-området fører Lugansk- og Donetskmilitsene, med hjelp fra de russiske styrkene, en heltemodig frigjøringskamp mot de ukrainske nazistyrkene som hater alt russisk og ønsker å utrydde de russiskættede.

Disse heltesoldatene fra de to folkerepublikkene, Donetsk og Lugansk, fortjener all norsk støtte og norske medier, som Dagbladet, burde sende representanter til området for å gi politisk støtte til heltekampen deres for Fred, Frihet og Demokrati. Slik FN-charteret anbefaler for alle.

Som landets sannsynligvis fremste ekspert på nevnte forhold og deres historiske bakgrunn, stiller jeg meg og min kunnskap til rådighet for Dagbladets ledelse og propagandister slik at dere som skal informere folket kan gjøre det på et sanndru og objektivt grunnlag.

Dette i motsetning til den ensidige russofobiske hatpropagandaen som preger Dagbladet og andre norske massemedier i dag.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)