.:Vigrid Forsiden:.

Bærums politikere er Folkeforrædere
26. april 2021

Aksjon fører til Reaksjon

============ Original Message ============
Sent: Saturday, April 24, 2021 at 8:03 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: Bærum kommunestyre

Subject: Fellesuttalelse om SIAN

Til Bærum kommunestyre

Vedrørende Bærum kommunestyre sin   fellesuttalelse i anledning SIAN sin demonstrasjon i Sandvika i dag, 24. april 2021.

Fellesuttalelsen bærer preg av at dere er tilhengere av "The Great Replacement" hvor den etnisk norske befolkningen skal planlagt utskiftes med rasefremmede stort sett islamistiske invasjonshorder.

Den virkelige og helt åpenbare hensikten med fellesuttalelsen er åpenbart å aksellerere utryddelsen av det etniske norske folk ved hjelp av masseinvasjon av rase- kultur- og sivilisasjonsfremmede humanoider som ikke engang har rett til å smykke seg med tittelene "Menneske".

Når det gjelder spesielt Islamistene, som er det korrekte navnet på følgerne av Islam, har dette i de siste 50 årene ført til en enorm økning i antallet voldtekter, vold, trakassering av norsk ungdom og forfordeling av skatteinntekter fra etniske nordmenn til den invaderende islamske horden.

Resultatet er en katastrofe og vil føre til utryddelse av det norske folk som et resultat av den politikken dere fører. Hvilket helt åpenbart er et helt bevisst mål fra norske regjeringers side de siste 50 årene. Godt fulgt opp av hjernedøde eller antihvite hatere i Bærum kommunstyre.

Siden Islams uhyrlige politiske lære tydeligvis er ukjent for noen av dere linker jeg her en serie opplysningsdokumenter som er utarbeidet av SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge) som er landets fremste eksperter på området.

Her er noen av elementene som jeg synes er verdt å merke seg:

# Islam er et parasittisk uhyre som næres på ikkemuslimenes blod og eiendom.

# Muslimske seksualpredatorer sin adferd overfor våre kvinner og barn kan anses som en systematisk faktor i det pågående folkemordet jamfør FN sine definisjoner.

# Destruksjon av sivilisasjonen, innføring av islamsk terrorisme, import av seksualpredatorer og morderzombier er egnet til å oppfylle disse vilkårene for å anses som folkemord.

Et noe modifisert element:

# Enhver som arbeider for å innføre Islams ondskap her – uansett om det gjøres med vold eller politiske midler – er en trussel mot det norske folks eksistens......

#Med andre ord gjør dere i Bærum kommunstyre dere delaktig som medansvarlige for hver eneste voldtekt, voldshandling eller annen kriminell handling av disse islamske predatorene dere nå beskytter og oppmuntrer til fortsatt islamistisk faanskap.

#Ved det kommende rettsoppgjøret vil dere bli holdt personlig ansvarlige.

Jeg håper at disse korte utdragene har gjort at dere får lyst til å sette dere inn i Islams ondskap og politiske agenda slik at dere kan begynne å jobbe med å sette det norske folks interesser, vårt demokrati, vårt rettssystem og våre nordiske friheter over Islamisering og utryddelse av vårt norske folk.

Derfor linker jeg opp en artikkel jeg laget for en stund siden hvor samtlige 9 dokumentasjonspamfletter finnes.

Husk at en av fjellvettreglene passer fint for det uføret dere har rotet dere inn i: Det er ingen skam å snu!

Skulle det være noe dere lurer på er det bare å ta kontakt så finner vi ut av det sammen.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)