.:Vigrid Forsiden:.

Norsk massemedia er US/NAZI-propagandasøppel
19. mars 2022

Tilbud om hjelp til Amedia

============ Original Message ============
Sent: Saturday, March 19, 2022 at 9:40 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: Amedia's aviser

Subject: Russland - Ukraina

Til avisene innen Amedia

I anledning den nye vendingen i krigen i Øst-Europa, hvor regimet i Kiev gjennom de siste 8 årene har utført etnisk rensing av alt russisk i en målestokk som faller inn under FN's definisjon av Genocide - altså Folkemord, finner jeg det på sin plass å henvende meg til dere med tilbud om hjelp.

Siden USA, England og NATO står bak en stor del av årsakene til konflikten gjennom sin aggressive utvidelse østover og asymmetriske krig mot Russland med Serbia/Kosovo og Georgia som eksempler fra de seneste årene har samtlige massemedier i NATO-landene sluttet opp om krigen mot alt russisk og fungerer som spreder av krigshissende russofobisk hatpropaganda.

I tillegg er det meste av russiske medier utestengt fra NATO-området for at befolkningen i NATO-landene ikke skal kunne få vite sannheten om hva som skjer og bakgrunnen for det.

Jeg har, gjennom mitt nettsted Vigrid, fulgt krigsforberedelsene, også her i Norge, gjennom mange år og dokumenterte det allerede i artikler fra 2013.

Krigsutviklingen siden den gang har vært aksellererende og blitt stadig tydeligere uten at massemedia ved så mye som en eneste anledning har vært villige til å påpeke den, men kun og ensidig rettet fingeren mot Russland.

Etter 8 års tålmodig venting og forhandlinger med kuppregimene i Kiev har Russland sett seg lei på at de nazistiske militærbataljonene til Ukraina fortsatte sitt folkemord på russiskættede innbyggere i Ukraina.

Folkemordet på russerne i Ukraina var ifølge FN før Russlands frihetsoperasjon estimert til ca. 14.000 hvorav storparten sivile.

Russland har i sin militære operasjon for å stoppe folkemordet på russerne og hindre at Ukraina slutter seg til NATO som oppmarsjområde for NATO's angrepsstyrker vist stor forsiktighet overfor sivile og begrenset seg til presisjonsangrep på Ukraina's militære infrastruktur.

I Donbass-området fører militsene, med hjelp fra de russiske styrkene, en heltemodig frigjøringskamp mot de ukrainske nazistyrkene som hater alt russisk og ønsker å utrydde russerne.

Disse heltesoldatene fra de to folkerepublikkene, Donetsk og Lugansk, fortjener all norsk støtte og Amedia-bedriftene burde sende reportere til området for å dekke den oppofrende heltekampen deres for Fred, Frihet og Demokrati. Slik FN-charteret anbefaler for alle.

Som landets sannsynligvis fremste ekspert på nevnte forhold og deres historiske bakgrunn, stiller jeg meg og min kunnskap til rådighet for Amedia slik at mediene i Amedia-gruppen kan utøve objektiv journalistikk og ikke subjektiv og ukritisk russofobisk hatpropaganda som i dag.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)