.:Vigrid Forsiden:.

Nasjonal Samling om Demokratene - NÅ!!!
29. juli 2021

Pensjonistpartiet, Kystpartiet og PDK må gå inn i Demokratene

============ Original Message ============
Sent: Thursday, July 29, 2021 at 11:23 AM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: Tillitsvalgte i Pensjonistpartiet

Subject: Stortingsvalget 2021

Til tillitsvalgte i Pensjonistpartiet

Vedrørende samling av alle nasjonale krefter i Stortingsvalget i september med samme verdi- og saksgrunnlag for å oppnå maksimal uttelling i valget.

Valget i høst er et meget viktig Stortingsvalg. Den globalistiske blokken som i dag sitter på Stortinget har ingen reell opposisjon å måtte forholde seg til og kan derfor ture fram etter eget forgodtbefinnende i alle saker.

Den absolutt eneste måten å forandre denne fastlåste stillingen på er gjennom en Nasjonal Samling av alle de små partidannelsene på den nasjonale siden. Pensjonistpartiet med sitt Nasjonalkonservative verdigrunnlag er et av disse småpartiene uten sjanse til egen representasjon på Stortinget i årets valg.

Etter at Demokratene i vinter fikk tilsig fra utbrytere fra FRP har de gjort et grundig politisk arbeide og ble på Dagbladets valgundersøkelse for litt siden målt til hele 3,1%. Det er grunn til å tro at oppslutningen er høyere siden mange kvier seg for å si at de stemmer på et Nasjonalkonservativt parti.

Det eneste riktige vil være at alle de andre småpartiene på den Nasjonalkonservative fløyen øyeblikkelig oppfordrer sine medlemmer og tilhengere å stemme Demokratene og trekke sine valglister. Husk ordtaket om at Samling gir Seier - Splittelse gir Tap. I dette tilfelle en Nasjonal politisk Samling.

Det er selvsagt hardt å legge ned egen virksomhet, men her må vi alle sette egne særinteresser til side og støtte det eneste alternativet med sjanse for å komme på Stortinget. Såpass skylder vi Det Norske Folk.

Jeg vil gå så langt som til å si at den som nå ikke slutter opp om Demokratene som vårt felles parti for Nasjonal Samling forråder og saboterer de ideer de påstår å stå for.

Jeg er overbevist om at Demokratene vil være takknemlige for all støtte og ta imot Pensjonistpartiets tillitsvalgte med åpne armer som engasjerte medlemmer og ildsjeler.

Nasjonal Samling om Demokratene - NÅ!!!

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Likelydende mail også sendt til tillitsvalgte i Kystpartiet og Partiet De Kristne.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)