.:Vigrid Forsiden:.

Jens Stoltenberg - Løgner og Krigshisser
20. februar 2022 av Tore W. Tvedt

Putin har Rett - Nazi-Jens Lyver

Et av hovedargumentene for Nazialliansens ekspansjon østover til Russlands grense er at det aldri forelå noen form for avtale om begrensing av NATO's ekspansjon østover i forbindelse med Sovjet-Unionens oppløsning og Tysklands samling. Dette er hva Nazi-Jens sier på bildet over.

Nå viser det seg at det faktisk finnes et møtereferat fra et møte den 6. mars 1991 mellom de politiske lederne for utenriksdepartementene i USA, England, Frankrike og Tyskland hvor de diskuterer hvilke muntlige løfter og garantier som ble gitt til Russland i forbindelse med samlingen av Tyskland.

Møtereferatet av 6. mars 1991: Ingen NATO-ekspansjon østover

Her går det klart fram at slike løfter ble gitt og var selve forutsetningen for at Russland aksepterte Tysklands samling. I videoen over bekrefter tidligere parlamentarisk statssekretær i det tyske utenriksdepartementet, Willy Wimmer, at avtalen om at NATO ikke skulle ekspandere østover lå bak Tysklands bslutning om ikke å tillate stasjonering av NATOstyrker i tidligere Øst-Tyskland.

Wimmer forteller også at det som ødela for ikke-ekspansjonen var at USA vedtok den såkalte Wolfowitz-doktrinen utarbeidet av de to jødene Paul Wolfowitz og Scooter Libby i det amerikanske utenriksdepartementet. Wolfowitz-doktrinen ble vedtatt i 1992 i USA og overstyrte fra da av alle andre avtaler og enigheter om den globale maktutviklingen.

Selve målsettingen i Wolfowitz-doktrinen var at USA aldri skulle tillate noen makt å kunne utfordre USA's globale makt eller å kunne dominere noen region. Wolfowitz-doktrinen er senere raffinert gjennom blant annet PNAC, Project for the New American Century, som skulle sikre USA's globale førerstilling for alltid.

Også PNAC sto det jøder bak med William Kristol og Robert Kagan som de fremste. Robert Kagan er forøvrig ektemannen til den beryktde Victoria Nuland som er kjent for sin delaktighet i statskuppet i Kiev i 2014 hvor hun innrømmet at USA hadde brukt 5 milliarder USD på å destabilisere Ukraina.

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)