.:Vigrid Forsiden:.

Kulturmarxistenes Volds- og Drapsoppfordringer som bakteppe for Breiviks militæraksjon

NRK skaper mental forberedelse for Breivik og 22/7
Vigrid anmelder NRK's Voldsoppfordring til Stortingets presidentskap
Vigrid anmelder NRK's Voldsoppfordring til Kringkastingsrådet
Vigrid anmelder NRK's Voldsoppfordring til Politiet og krever tiltale og straff av NRK

Mujaffa-spillet med i politianmeldelsen som bakgrunn for alle de rasefremmede voldtektene i Oslo

Det første konsnensusmakteliten i Norge gjorde etter at Breivik utførte sin militære aksjon den 22. juli 2011 var å lete etter bakgrunn for handlingen i det FRP-miljøet Breivik hadde vært en del av noen år tildligere. At Breivik også var Frimurer ble feid under teppet og aldri mere brakt på bane. Det samme gjaldt de forholdene som konsensuspolitikerne hadde skapt som bakgrunn for at Breivik ikke så annen utvei enn en militær aksjon. La oss sammen se på et par av dem som kan dokumenteres.

Over har vi et knippe anmeldelser fra Vigrid mot NRK for en voldsoppfordring og ringeakt for nordiske kvinner som var nødt til en dag å føre til en knallhard hevnaksjon fra en FRP'er eller en normalt utrustet nordisk mann som krever respekt for våre nordiske kvinner. Merk dere at Vigrid forsøkte å hindre slike senere voldsutslag ved å rette oppmerksomheten mot oppfordringene til vold og mulig drap på FRP-toppene og en syk ringeakt for den nordiske kvinne. Det finnes ingen folk hvor menn har en viss ære hvor en hevnaksjon mot den kulturmarxistiske konsensuseliten ikke ville funnet sted. Vigrid advarte dem og de gjorde intet og den 22. juli 2011 måtte helt sakesløse ungdommer bøte med liv og helse mens den politiske makteliten som styrer landet var godt beskyttet mot rettferdig harme og gjengjeldelse.

Dette årsaks- og virkningsforholdet er feid under teppet for å redde konsensuseliten fra Folkets oppvåkning og vrede.

Oppfordrer Lars Vaular til drap på Siv Jensen?
Lars Vaular synger om å skyte Siv Jensen i hodet

Siv Jensen er en flott nordisk kvinne å se til og det vekker hatet hos selvhatende hvite femser og antihvite kulturmarxister. På AUF's sommerleir i 2010 var Lars Vaular hovedunderholder på Utøya og høstet enormt bifall og applaus for sangen om å skyte Siv Jensen i hodet. Riktig tittel på sangen er "Kem skjøt Siv Jensen". Hvorfor en slik tekst som for mange vil oppfattes som en ren drapsoppfordring? Og hvorfor i all verden tillot Utøyas ledelse at den ble sunget for et ungt og lett påvirkelig publikum som det er på AUF's sommerleirer?

Er det slik at AP-ledelsen vil at ungdommen deres skal trenes og motiveres til politiske drap? At NRK gjorde sitt for å gjøre platen populær forbauser ingen. Den antihvite gjengen av kulturmarxister hater tydeligvis alle av nordisk ætt og den nordiske kvinnen mest slik at fornedring og voldsoppfordring mot den nordiske kvinne i alminnelighet og Siv Jensen i særdeleshet ikke er nytt stoff fra den kanten.

Det moralske ansvaret for Breivik sin militære motaksjon hviler tungt på skuldrene til NRK og voldsforherligere og voldsoppofrere som Lars Vaular. Ja, for det må jo oppfattes som en ren volds- og drapsoppoppfordring når Vaular bruker en slik tekst og tittel? Poenget er at uansett hvordan det blir fremlagt må Vaular og hans like og den kulturmarxistiske makteliten som støtter dem forstå at noen vil ta det bokstavelig og komme dem i forkjøpet? Det kalles preventiv handling utifra følt nødvendighet. Det er et helt vanlig og legitimt begrep i internasjonal rett og kalles på engelsk "Necessity". Det samme begrepet ble benyttet av NATO for sin massemordskampanje i Libya med nettopp AP's egen ledelse og Stoltenberg som statsminister som ivrige deltagere.

Hvorfor ble ikke dette en del av den offentligee debatt og en del av rettsfarsen mot Breivik?

I artikkelen det linkes til over intervjues tidligere politibetjent og leder av voldsavsnittet i Oslo, Finn Abrahamsen: "-Slike tekster som dette bidrar ikke til å fremme politikeres sikkerhet." Javel, men hva da med sikkerheten til dem som oppfattes som tilhørende det miljøet som styrer NRK eller Lars Vaular tilhører? Hva med deres sikkerhet? Svaret fikk vi den 22. juli 2011: De ansvarlige gir blaffen i deres sikkerhet. Noe å tenke på for dem som hylder voldsromatikere som Lars Vaular. Ja, for på den kulturmarxistiske, antihvite hatersiden er voldsoppfordrere "voldsromantikere". Det er latterlig, men slik er vårt hykleriske PK-samfunn blitt. Lars Vaular & Co har lært at voldsromantikken deres kan slå tilbake på deres egne miljøer. Så får vi se om de skjerper seg for fremtiden. De bærer, etter vår oppfatning, et klart personlig ansvar for å skape bakgrunn for Breivik sin militære aksjon

Den nederste artikkelen vi linker til over forteller oss at Vaular enten er komplett fjern og uten kontakt med den virkelighetsoppfatningen vanlige folk og spesielt ungdom har eller forsøker å vri seg unna sin andel i å skape det miljøet og de forutsetningene som drev Breivik til militær handling mot Lars Vaular sitt politiske miljø.

Carpe Diem vil torturere og brenne FRP'ere

Om Carpe Diem er det ikke mye å si i denne anledning. Voldstekstene deres oppfordrer jo til det samme mot politiske motstandere som verdens yndling og fredsprisvinner, Nelson Mandela, var kjent for. På bildet over ligger en brent meningsmotstander av Mandela og metoden han ble brent med kalles for "Mandela-halskjedet". "Mandela-halskjedet" er et bildekk som tres over offeret, fylles med bensin og tennes på. Nå har ikke Carpe Diem fått fredsprisen for drapsoppfordringen mot FRP'ere, men de er blitt belønnet med andre priser i riktig antihvit og hatefull kulturmarxistisk ånd.

Hva skiller så volds- og drapsoppfordrerne (joda, de oppfattes som det av mange) Carpe Diem fra Lars Vaular etter vår oppfatning? Genetisk arv og dermed genetisk eller rasemotivasjon. Carpe Diem har rasestrategi på sin side og deres volds- og draps-sanger kan betraktes som helt normale tiltak for å svekke en annen rases motstandskraft slik at Carpe Diem sin "stamme" kan få lettere spill med å overta landet vårt. Lars Vaular derimot stiller lavest av alle, etter vår oppfatning, på den humanoide rangstige siden han angriper representanter for sitt eget folk som forsøker å forsvare vår rett til å eksistere som folk. I alle fall oppfatter mange Siv Jensen i å gjøre det. Lars virker derfor på oss som en selvhatende antihvit hater av sitt eget folk og dets nordiske kvinner som stiller opp for oss. Som sagt; lavere kommer man ikke.

Men det fritar ikke carpe Diem for et klart moralsk ansvar for å skape forutsetningene og bakteppe for Breiviks militære aksjon på Utøya. Kanskje disse kulturmarxistiske Che Guevara-dyrkerne og voldsromantikerne burde tenke seg om før de fortsetter i samme sporet.

Og til dere som er tilhengere av å sikre vårt folks eksistens så vær klar over at det føres en total og assymetrisk utryddelseskrig mot oss. Kulturmarxistene spiller en viktig rolle i den krigen smmen med massemedia og konsensuspolitikerne.