.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Oslo Politi
Boks 8101 Dep
0032 OSLO

5. april 2006

Ad.: Anmeldelse av NRK og kringkastingssjef John G. Bernander for oppfordring til vold mot Siv Jensen i FRP-spillet.

Voldsspiralen i Norge er kraftig økende og alle gode krefter bør legge seg i selen for å dempe den. Vi har også registrert en kraftig økning i trakassering og voldtekter av nordiske kvinner som vi oppfatter at NRK gir næring til gjennom blant annet det ekstremt rasediskriminerende Mujaffa-spillet hvor hele poenget er å knulle blondiner som fremstilles som de billigste luddere man i det hele tatt kan tenke seg.

Når NRK derfor velger å legge ut FRP-spillet til offentlig forlystelse virker dette fullstendig sykt. Spillet går ut på å score poeng ved å slå stortingsrepresentant Siv Jensen i hodet med en hammer. URL for spillet: http://www2.nrk.no/redskap/inkluder/inkluder.aspx?oid=3028&url=http://www2.nrk.no/magasin/upunkt/areogodin/frpspillet.html

Den signaleffekten NRK gir ved en slik voldsoppfordring mot en av våre flotteste offentlige representanter for den nordiske kvinne kan bare få svært negative følger. Både for Siv Jensen spesielt og nordiske kvinner generelt. Særlig sett i kombinasjon med det rasehetsende Mujaffa-spillet. Se nedenfor:

"I Mujaffa 1.6 kan du cruise ned Grønlandsleiret og nedlegge blondiner i baksetet med et dyrt, men fett videokamera som viser absolutt alt!"

Av almenpreventive hensyn anmelder vi derfor NRK til politiet for oppfordring til vold mot Siv Jensen i FRP-spillet og forlanger tiltale og straff.

Med Nordisk Hilsen


Tore W. Tvedt
Borgerrettssbevegelsen Vigrid

Kopi: Stortingets Presidentskap, NRK, Kringkastingsrådet.