.:Vigrid Forsiden:.

Intermarium - "Cordon Sanitaire" mellom Tyskland og Russland
22. april 2015

Anglozionistene hater både Tyskland og Russland

Det Anglozionistiske Imperiet er bygget med England og USA som kjerne og de tre andre anglozionistiske landene, Canada, Australia og New Zealand som første lag utenfor. Deretter følger de forskjellige erobrede lakeistatene i lag på lag med Norge blant de indre med ambisjon om snart å være mer anglozionistisk enn anglozionistene selv. England og USA frykter en sterk europeisk statsdannelse mer enn noe annet og har alltid ført krig mot den sterkeste staten på det europeiske kontinent. Det førte til at Anglozionistene fremtvang de to verdenskrigene i forrige århundre med Tysklands ødeleggelse til følge.

Tyskland er i dag en politisk dverg, men med en enorm økonomisk styrke basert på teknologisk genius og arbeidssomhet. Dagens største utfordring for Anglozionistene og deres NAZI-allianse er derfor, med alle midler, å hindre det tyske genius i å utvikle samarbeide med Russlands store befolkning, landmasse og enorme naturressurser. Et slikt samarbeide var under kraftig utvikling fram til US-statskuppet i Kiev i februar 2014 med over to tusen tyske bedrifter i Russland i rivende vekst med store teknologioverføringer. En fortsatt utvikling i samme sporet ville betydd undergangen for anglozionistenes kontroll med Europa og dermed verden i løpet av relativt kort tid.

Tiden for NAZI-alliansen var i ferd med å løpe ut og gode råd var dyre. Dermed økte presset på Ukrainas lovlig valgte president Yanukovich med påfølgende voldelige kupp da han nektet å overgi seg betingelsesløst til NAZI-alliansen. Anglozionistenes sivilisasjonskrig mot "Den Russiske Verden" gikk dermed over i en aktiv militær utryddelse av alt som var russisk i Ukraina. Med enorm hjelp fra NAZI-alliansen, inklusive Norge.

På bildet over ser vi sperresonen, "Cordon Sanitaire", mellom Tyskland og Russland bestående av Polen og Ukraina. Og dette er hva statskuppet i Ukraina og utryddelsen av det russiske folkeelementet i Ukraina dreier seg om i første rekke. Når det er sikret er neste trekket angrepskrig mot Russland, hvis da ikke NAZI-alliansen føler seg sterk nok til å angripe før Ukrainas russiske befolkning er utryddet. Mye tyder på det.

Stratfor sin versjon av "Cordon Sanitaire"

George Friedman, som stiftet og leder Stratfor, er jøde og det er nærmest en forutsetning i dagens USA for å kunne drive en slik virksomhet. Tilsvarende som George Soros på den økonomiske fronten. Det gir imidlertid Stratfor sine ellers glimrende analyser en sterk slagside: Det jødiske elementet trekkes ikke inn som sådan. Det er nemlig ikke bare geopolitiske og økonomiske eller teknologiske hensyn som driver Det Anglozionistiske Imperiet til sivilisasjonskrig mot Russland og Tyskland i samme slengen.

Det er også et anglozionistisk og jødisk hat mot de folkene i Europa som har vært frekke nok til å sette seg opp mot dem og deres herredømme. Det gir det hele et uforsonlig perspektiv og forklarer den sadismen de jødestyrte nasjo-nazi-bandene går frem med overfor de russisktalende ukrainerne. Samtlige slaviske ukrainere er forøvrig russere pr. definisjon og det historiske navnet på dagens sentrale Ukraina er Lillerussland (Malorossia).

Utvidet "Cordon Sanitaire"

Det foreligger mange varianter av NAZI-alliansens målsetning om å sperre all direkte kommunikasjon mellom Tyskland og Russland. I denne versjonen har man tatt med de baltiske landene og Belarus sammen med Polen og Ukraina (Maloruss). Det spiller egentlig ingen rolle hvilken versjon man velger å bruke for målet og hensikten er den samme: Splitte de to sterkeste kontinentalmaktene fra hverandre for deretter å kontrollere hele det europeiske rom som inngang til full kontroll over Eurasia og med det fullføre Det Anglozionistiske Imperiets totale verdensherredømme.

Bli med i Vigrids Nordiske Frihetskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)