.:Vigrid Forsiden:.

Rygge som Angrepsbase mot Russland
19. desember 2017

Anglo-Zionistenes Nazi-Imperium vil bruke Rygge som springbrett

============ Original Message ============
Sent: 18.12.2017, 21:14
From: "Tore W. Tvedt"
To: abonnement@sa.no; annonser@sa.no; bernt.lyngstad@sa.no; erik.langsaeter@sa.no; geir.bjornstad@sa.no; hilde.brandstorp@sa.no; jarl-morten.andersen@sa.no; johnny.helgesen@sa.no; kristin.w.hansen@sa.no; lars.weberg@sa.no; mona.normann@sa.no; morten.oby@sa.no; ole-morten.rosted@sa.no; ole.christian.bakke@sa.no; paal.karlsen@sa.no; petter.kalnes@sa.no; rene.boe@sa.no; stina.mikalsen@sa.no; synnove.eriksen@sa.no; terje.andresen@sa.no; tor.viskum@sa.no; trine.bakke.eidissen@sa.no; vetle.magelssen@sa.no;

Subject: Rygge i NAZI-Alliansens sivilisasjonskrig mot Russland

Til Tor Viskum i Sarpsborg Arbeiderblad (SA) med kolleger og andre nazipropagandister som omhandler saken.

Vedrørende artikkel i SA i dag med overskriften "USA vil investere millioner av dollar på Rygge".

Artikkelen mangler enhver dybde og bakgrunnsinformasjon og blir dermed fullstendig verdiløs for å skape bedre forståelse av den geopolitiske situasjonen rundt NAZI-Alliansen sin angrepskrig mot den russiske verden. Og Rygge sin rolle i den. Jeg oversender dere derfor et par artikler jeg skrev sommeren 2013 hvor vi så hendelser rundt Rygge og Oslofjorden i sammenheng med NAZI-Alliansens forberedelser til et militært førsteslag mot Russland:

Norge klargjør for angrepskrig mot Russland, Artikkel 1, 7. juni 2013

Norge forbereder Krig mot Russland, Artikkel 2, 4. juli 2013

Artiklene er en del av samlingen ved navn "NATO's krig mot Russland" på Vigrid sin hovedside.

For oss i Vigrid er derfor den nåværende utviklingen som forventet. Vi ser heller ikke bort fra at det norske nazi-regimets sabotasje mot Rygge for noen år siden var et ledd i reduseringen av Rygge sin betydning som sivil flyplass og forberedelse for utvidet militært bruk. NAZI står for NAto-ZIonistisk.

Det virker direkte feigt og ukvalifisert at journalister i området rundt Rygge ikke er i stand til mere enn dere i SA presterer om forholdene i deres egen bakgård. Dere reduserer dere selv til tafatte propagandister for NAZI-Alliansen. Skam dere!

Skulle noen av dere denne mailen sendes til være interessert i å utvikle den geopolitiske horisonten deres med litt faktabasert og objektiv informasjon står jeg til tjeneste mot vanlig konsulenthonorar. Også som foredragsholder for forsamlinger.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)