.:Vigrid Forsiden:.

Military Necessity - Stoltenberg og Breivik

Så vidt jeg forstår vil Breivik's forsvar være bygget rundt begrepet "Military Necessity". Altså at vi som folk står overfor en så ødeleggende situasjon at de tapene man påføres ved en militær aksjon rettferdiggjøres ved at man unngår mye større tap siden fordi man aksjonerte på forhånd. Denne måten å argumentere og forsvare voldshandlinger på er blitt mere og mere vanlig og brukes av det nåværende AP-regimet også. Sist i forbindelse med bombingen av Libyerne. Norske angripere slapp 588 bomber og det skal ikke mye fantasi til for å forstå at de høyst sannsynlig drepte flere hundre, om ikke flere tusen, personer hvorav mange var sivile. Vi må også regne med at mange av dem igjen var kvinner og barn som lå og sov siden mange av angrepene var nattangrep, så vidt jeg forstår. Noe av denne problemstillingen er belyst i linkene under:

Jens Stoltenberg, Statsminister og Korsfarer: "Det var grusomt, men nødvendig"
Johan Galtungs ti teser om 22/7

Bildet over gir et treffende bilde av hva NATO's Libyaslakting egentlig dreide seg om. NATO's oljeselskaper, inklusive norske, er allerede inne i Libya og overtar kontrakter kineserne og russerne hadde før NATO, inklusive Norge, førte terrorkrig mot landet. Military Necessity var overhodet ikke relevant. Det dreide seg kun om økonomisk og politisk grådighet. Det ble brukt i Libya som påskudd for å skifte ut regimet til Ghaddafi og brukes igjen i Syria og overalt ellers hvor anglozionistene vil føre angreps- og erobringskrig.

Jens forsvarer bombingen overfor Zuma
Jens skryter og forsvarer bombingen

Resonnementet og debatten rundt begrepet "Military Necessity" eller på norsk "Militær Nødvendighet" er gammelt. Det var aktuelt under den amerikanske "War of Secession" på norsk Løsrivelseskrigen som helt feilaktig er kalt en amerikansk borgerkrig.

Bildet over i lesbar størrelse"

Bildet over inneholder en kort gjennomgang sett med amerikanske øyne rundt begrepet "Military Necessity". Det er et begrep som vil bli brukt stadig mere av anglozionistene og deres allierte. Og forsåvidt også andre.