.:Vigrid Forsiden:.

Norske Menn -
Umodne, Femsete, Dumme, Feige eller Mentalt Tilbakestående med AED???

27. november 2017

Thor - Goternes (Gudenes) Beskytter

Bildet viser Goterhøvdingen Thor som i spissen for sitt Gotiske folk knuser vårt folks fiender i forsvar av vårt folks forplantningsområde. Thor var altså en jordisk mann og høvding av vårt folk som i sin levetid satte slikt spor etter seg og bragdene han og hans gotiske hær utførte at han ble gjort til vårt folks mannsideal. Det var mange år siden, men fremdeles bruker vi i Vigrid han når vi i våre Nordiske religiøse livsløpsseremonier hever Thorshammeren og påkaller han som vår beskytter.

Nå er det noen år siden Thor levde og det har rent mye vann ut i havet siden den tid. Og mye har skjedd med den Nordiske mann siden da. Og særlig i løpet av de siste 72 årene etter den 2. verdenskrig da de nordiske land ble overtatt av det jødedominerte Anglo-Zionistiske Imperiet og dets kulturmarxistiske ideologi for utryddelse av oss som er av Nordisk ætt. Siden Zionistene fryktet en Nordisk gjenoppvåkning med vår Nordiske Historie og Gudelære, som er læren om Goterne som germansk folk og dets helter som sentrum, måtte alt Nordisk degraderes.

Ikke bare måtte vår kulturelle bevissthet ødelegges, men også Nordiske menns maskuline identifikasjon måtte dekomponeres slik at Thor aldri kunne vekkes til live igjen i den Nordiske mann i stor målestokk. Enkelte som tok opp Thors genetiske og mentale arv ble drept eller forfulgt og knust i hele det området som var dominert av Det Anglo-Zionistiske Imperiet. Og slik er vår situasjon idag: Den Nordiske Mann er erstattet av en forvirret og følelsemessig tilbakestående femsefigur som forsøker å opptre som en mann, men ikke får det til fordi hans maskuline identifikasjon er dekomponert fra fødselen av. Det verste er at den "moderne" mann (femse) ikke er klar over det selv fordi han jo er hva han er og har aldri opplevd å være noe annet og aldri opplevd et samfunn med maskuline menn han kan kjønnsidentifisere seg med.

Münchausen drar seg opp etter håret

Det hele er dypt tragisk og ekstremt vanskelig, for ikke å si umulig, å rette opp igjen. Om vi nå skulle ha lyst til å prøve det, og vi i Vigrid har det, så må vi gjennom den vanlige prosessen med konseptuell analyse, problemdefinisjoner, målformuleringer, mål/middelanalyser og til slutt definere konkrete tiltak, skaffe ressurser og sette dem ut i livet. Og for å starte: Dette er en oppgave den enkelte avmaskuliniserte mann (femse) ikke klarer på egen hånd. Like lite som vi tror på historiene om baron von Münchhausen som dro seg og hesten sin opp av myren etter håret.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)