.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo.

2. november 2006

Ad.: Anmeldelse av rasehets mot den Nordiske Blonde Jente og Kvinne

Det foregår etter vår oppfatning et politisk styrt globalt folkemord på den hvite rase som fortrenges fra sine landområder og utslettes både kulturelt og fysisk i sine opprinnelige bosettingsområder. Også her i Norge. Den politiske utryddelsespolitikken består av flere elementer som virker sammen.

Et av de viktigste virkemidlene i dette er fornedrelsen av våre nordiske kvinner. I praksis retter rasehetsen og nedvurderingen seg mot den mest sårbare delen av vårt folk. Resultatet viser seg overalt i samfunnet med trakassering og overgrep mot våre nordiske jenter og kvinner.

Flere steder i Norge har vært rystet av en serie voldtekter i de seneste årene som politiet ikke har oppklart og slår ut med hendene i avmakt. I tillegg kommer store mørketall.

Når filmen ”Kalde Føtter” bruker en blond puledokke kan dette oppfattes som et ledd i hat- og forakt-kampanjen som føres mot våre nordiske kvinner på linje med de rasediskriminerende såkalte ”blondinevitsene”. Effekten vil være ytterligere fiksering på nordiske kvinner som bimboer og puledokker man bare forsyner seg med etter fri vilje. Unge nordiske jenter og kvinner merker det til daglig.

Vi viser til anmeldelse av tilsvarende forhold av 26/4-01, 6/8-04 og 23/3-06 og pressemelding nr. 16-2006 datert 23/2-2006 hvor Justisdepartementet har svart FN og garantert at de nå har alt det nødvendige lovverket og innstillingen til å bruke det på plass for å stoppe rasehets. Verre rasehets enn nedrakkingen av våre nordiske kvinner eksisterer ikke i Norge. Det viser voldtekts-statistikken og rapportene om andre overgrep på nordiske jenter og kvinner.

Vi forlanger at Riksadvokaten tar ut offentlig tiltale og straff.

Med Nordisk Hilsen


Tore W. Tvedt
Borgerrettsbevegelsen Vigrid

Bildene er hentet fra filmanmeldelser i media og nettreklame for filmen.