.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

REKOMMANDERT

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo.

Hokksund, 26. april 2001.

Ad.: Anmeldelse av ekstremt stygg rasehets mot den Nordiske Blonde Jente og Kvinne!

Det foregår etter vår oppfatning i våre dager et politisk styrt globalt folkemord på den hvite rase som fortrenges fra sine landoråder og utslettes både kulturelt og fysisk i sine opprinnelige bosettingsområder. Også her i Norge.

Den politiske utryddelsespolitikken består av flere elementer som virker sammen.

Et av de viktigste virkemidlene i dette folkemordet på den hvite rase i alminnelighet og det norske folk i særdeleshet er fornedrelsen av våre nordisk utseende kvinner. I praksis retter rasehetsen og nedvurderingen seg mot den mest sårbare delen av vårt folk. Nemlig mot våre unge nordisk utseende jenter i tenårene. I denne alderen er de spesielt sårbare og dette utnyttes på det mest kyniske av dem som står bak rasehetsen.

Resultatet viser seg overalt i samfunnet med trakassering og overgrep mot våre blonde piker og kvinner. Etter hvert vil hatkampanjen også føre til selvhat og selvforakt. Resultatene av folkemordkampanjen viser seg allerede og de er stygge.

Denne anmeldelsen gjelder derfor alle som står bak eller deltar i spredningen av denne ekstremt ondskapsfulle og skadelige rasehetsen. Både via aviser og internett. Der averterer rasehetserne sin avskyelige virksomhet under tittelen ”Blondinevitser”. Det er bare å se i de landsdekkende avisene eller søke på internett for å finne flere som sprer styggedommen mens de tjener store pengesummer. Vedlagt er eksempler vi har hentet fra internett.

På vegne av borgerrettsbevegelsen Vigrid forlanger jeg derfor at Riksadvokaten etterforsker forholdet og tar ut tiltale mot rasehetserne og de som sprer rasehetsen utifra de lovparagrafer som er best egnet.

Jeg foreslår at sprederne av den nedvurderende hetsen, som kun tar utgangspunkt i et nordisk rasetrekk, dømmes til å betale hver eneste norske jente eller kvinne kr. 250.000,- i erstatning. Dette i tillegg til et fond på 6 milliarder kroner til bekjempelse av fremtidig rasehets og diskriminering mot våre blonde nordiske jenter og kvinner. Vi i Vigrid tilbyr oss å forvalte fondet inntil våre blonde kvinner selv er organiserte til å overta administrasjonen.

Uansett hva Riksadvokaten gjør eller ikke gjør i denne saken vil vi i borgerrettsbevegelsen Vigrid fortsette vår kamp for det norske folks rettigheter i eget land for å hindre utslettelsen av oss og trakasseringen og rasehetsen mot våre blonde mødre, hustruer og døtre.

Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt
Borgerrettsbevegelsen Vigrid

Vedlegg: Blondinevitser.