.:Vigrid Forsiden:.

Dagbladet.no utestenger Tore Tvedt
Dagbladet 10. januar 2008

Artikkel: Dagbladet.no utestenger Tore Tvedt

Dagbladet's tekst under bildet: "«VI ER I KRIG»: - Ifølge min virkelighetsoppfatning er vi to i krig, og jeg har forståelse for at dere ikke ønsker å gi fienden tilgang til deres skyttergrav. Da kan jeg fort vende artilleriet deres mot dere selv, sier Tvedt til Dagbladet.no."

Dagbladet spør: "Vigrid-lederen føler seg sensurert. Hvor bør grensa for ytringsfriheten gå?" Mitt svar: "For riksdekkende medier må den kun begrenses av Grunnloven".

Dagbladet: "Hvor viktig er internett for organisasjonen deres?"

- La meg si det slik: "Hadde vi ikke hatt egne internettsider og muligheten til å ytre oss der, måtte vi begynt å skyte dere", sier Tvedt.

Dette var min siste offentlige advarsel til den norske makteliten. Fra nå av var det bare en ting som gjensto og det var å se hvordan de to politiske partiene i Buskerud og Vestfold gjorde det. Høsten 2009 forelå det resultatet og det var klart så negativt at kun pensjonering gjensto.

Deretter var det bare å lene seg tilbake og vente på at det smalt. Norge var en trykk-koker på full varme med stengte sikkerhetsventiler. 22.juli 2011 smalt det.