.:Vigrid Forsiden:.

Fosen: PeST og Adresseavisen beskytter narkomafiaen
Adresseavisen 31. mars 2005

Artikkel: Fikk juling av nynazister

Tekst fra artikkelen:

Store skader: "Det endte blant annet med tre brekte ribbein, hoven milt, blått øye og kuttskader i ansiktet".

PeST bløffer: Politiet vil etterforske nazivold
Adresseavisen 31. mars 2005

Artikkel: Politiet vil etterforske nazivold

Tekst fra artikkelen:

"Vi avventer undersøkelsene fra det aktuelle lensmannskontoret, men dersom opplysningene stemmer, og vi har ingen grunn til å betvile det, så er dette svært alvorlig, sier Dahl".

Når nazismen viser kloa
Adresseavisen 31. mars 2005

Artikkel: Når nazismen viser kloa

Teksten under overskriften: "Så du trodde det var over du? At du måtte på kino for å oppleve Hitler eller se den nye TV-serien om Auschwitz for å få nazismen dokumentert. Nei, den fins nær oss - under et ganske tynt ferniss!

Som et grotesk apropos - mens folk strømmer til kinoene for å se filmen «Der Untergang» og vi begynner å samle oss rundt fjernsynet for å oppleve den nye BBC-serien om historiens mest beryktede utryddelsesleir, kommer meldingen om at ei ung jente på Fosen er blitt grundig banket opp fordi hun har forsøkt å bryte med den nynazistiske organisasjonen Vigrid.

Det er ikke vanskelig å se dimensjonsforskjellene mellom ribbensbrudd og massedrap, men den rå volden, menneskeforakten, hatet - er av det samme brune, avskyelige slaget - det som drev Hitlers SA-kadre ut i gatene på 1930-tallet. Jeg frykter dessverre at Otto Nielsen har gitt oss et tilnærmet evigvarende refreng: «He is dead, but he won{rsquo}t lie down».

Vigrid er på marsj, og har vært det lenge, i særlig grad i Nord-Trøndelag og på Fosen. Det er lett å le av ungdommer som samles til nattlige dåpsseremonier i det fri, forkledd som til et bad taste-party og med hjelpeløse rekvisitter som i en C-film om kong Sverre og baglerne. Men ungdommene ler ikke. For dem er det - og kan i enda større grad komme til å bli - blodig alvor.

Det hele er en saus av nazistisk ideologi, norrøn mytologi, dyrking av norrøne guder, rasisme og fremmedhat, men man skal ikke se bort fra at det inneholder en symbolkraft som «selger», selv om det er svineri av bruneste slag. Vigrid-sjef Tore W. Tvedt er en farlig fyr og en dreven provokatør. Den provoserende bruken av Hegra festning og Stiklestad til såkalte dåpshandlinger forteller om det.

Og det er mer enn tresverd i omløp. Senest i januar i år ble en 17-årig Vigrid-aktivist arrestert etter å ha truet flere personer i Innherred med tre pistoler.

Det er dette 19-åringen fra Fosen vil ut av. Men da blir hun brutalt banket opp. Det er det helt nye og skremmende ved situasjonen, påpeker talsmenn for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) - brutaliteten og det tøffere miljøet preget av folk med kriminell bakgrunn.

Men er det nytt? Det er en ubrutt linje av vold, blod og død i de nynazistiske miljøene, også i Norge, etter at det daværende Overvåkningspolitiet på 70-tallet omsider kom til den erkjennelse det ikke var venstresiden som truet landets sikkerhet, men tvert i mot grupperinger og enkeltpersoner på ytterste høyre. Det er nok å nevne bomben mot 1. maitoget i 1979, Hadelandsdrapene som ga tre av våre farligste nynazister langvarige fengselsstraffer, sprengingen av Amadia-moskéen, straffesaken mot Arne Myrdal og fra de senere år drapet på Benjamin Hermansen og hendelsen med Arve Breheim Karlsen som ble jaget på elva i Sogndal under ropene «Drep nigger'n»! Hva er steget oppover på voldsspiralen i en slik sammenheng?

Selv om de blir sagt ikke å være så mange,

må politiet få dem opp av det brune

grumset, ut i lyset, så vi kan

se dem. Det er der de

trives minst!

Vigrid's 1. anmeldelse til Riksadvokaten
Vigrid 24. oktober 2005

Krever etterforskning

Ad.: Anmeldelse av PST i Sør-Trøndelag for deltagelse i psykologisk terror av Vigrid.

Jeg anmelder PST i Sør-Trøndelag for å delta i psykologisk terror mot Vigrid i forbindelse med tre oppslag i Adresseavisen den 31. mars i år.

Leder for PST i Sør-Trøndelag, Knut Dahl, gir tyngde og autoritet til en ren hatkampanje i Adresseavisen mot Vigrid som er egnet til å svekke vårt positive omdømme.

Vi ser det som sannsynlig at PST eller andre enheter i politiet selv står bak volden mot jenta på Fosen. Vigrid gjør det ikke og både politi og PST vet det eller burde vite det. I Adresseavisen står det at voldshandlingen vil bli etterforsket av politiet. Det tror vi av åpenbare grunner ikke noe på eller så er politiet så udugelig at de ikke har klart oppgaven.

Vi har sett utallige eksempler på denne formen for aktivt samarbeide mellom PST, politi og media som ledd i terroren av Vigrid som religiøst samfunn. En slik bruk av politiet må kunne karakteriseres som politisk korrupsjon og terror mot dem som rammes og er uten hjemmel i loven.

Vigrid's 2. anmeldelse til Riksadvokaten
9. september 2006

Krever etterforskning

Ad.: Anmodning om etterforskning av PST og politi i Sør-Trøndelag samt Adresseavisen for i samarbeide å dekke organisert kriminalitet.

Jeg viser til anmeldelse av 24. oktober 2005 av PST i Sør-Trøndelag for i samarbeide med lokalpolitiet på Fosen og Adresseavisen å legge skylden for en voldshandling i Åfjord på Vigrid.

Dette er ille nok og vi forstår hvorfor verken riksadvokat eller politi har gjort noe med denne saken. Det viser seg nemlig at den er verre enn vi antok med en gang.

Med de opplysningene vi nå sitter inne med ser det ut for oss til at hele opplegget fra PST, Fosenpolitiet og Adresseavisen med å legge ansvar for voldsaksjonen på Vigrid er en ren avledningsmanøvre for å få oppmerksomheten vekk fra organisert kriminalitet av verste slaget.

Hvis dette er riktig er det lett å forstå hvorfor arbeidet med å bekjempe organisert kriminalitet ikke har båret frukter. Da blir det også lettere å forstå politiets iherdige innsats i Sør-Trøndelag og Fosen mot Vigrid siden vi er totalt motstander av narkotika og går hardt inn for at Vigridere skal bli rusfrie.

Skal dere i det tatt gi skinn av å være noe annet enn løpegutter for makthaverne bør dere oppklare denne saken og offentliggjøre resultatet. Hvis ikke må det tas som en bekreftelse av at den organiserte kriminaliteten i Norge er beskyttet på høyt nivå.

Jeg forlanger derfor tiltale og straff for dem som står bak volden mot jenta fra Fosen samt PST og politiet på Fosen samt Adresseavisen for deres medvirkning til hatkampanjen i Adresseavisen og en erstatning på kr. 600.000,- som går til fond for bekjempelse av polititerror.