.:Vigrid Forsiden:.

Væpnet politi brøt seg inn
Drammens Tidende 22. februar 2002

Artikkel: Væpnet politi brøt seg inn

Drammens Tidende's tekst under bildet: "22. desember (2001) brøt væpnet politi seg inn hos nynazist og Vigrid-leder, Tore Tvedt, for å overlevere en stevning til en rettssak. Nå har politiet betalt huseieren en erstatning på nærmere 8000 kroner."

Vigrid anmelder terrorangrepet i Lier
Vigrid 26. desember 2001

Vigrid anmelder terrorangrepet i Lier

Fra Drammens Tidende nettavis 18. September 2001.

Lier-ordfører UIla Nævestad har tatt initiativ til møte med politiet for å avklare om det er noe de kan gjøre for å stoppe nynazistene som bruker Fosskollen bygdeborg til bryllupsseremonier.

- Vi vil ha et møte med lensmannen for å diskutere om det er noe vi kan gjøre og få avklart hvilket omfang dette har, sier Nævestad. Hun legger ikke skjul på at hun er provosert av at leder i den nynazistiske organisasjonen Tore W. Tvedt vier unge par i bygdeborgen i Lier, men tviler på om kommunen kan gjøre noe for å stoppe nynazistene så lenge de ikke ødelegger noe.

- Det er ikke hyggelig å ha dem der når vi vet hva de står for, men det er vanskelig å vite hva vi kan gjøre, sier Nævestad som vil møte politiet en av de nærmeste dagene.

Vigrid anmelder politiets trussel-løgn
Vigrid 10. desember 2002

Vigrid anmelder politiets trussel-løgn

Jeg forlanger at Riksadvokaten etterforsker og anklager dem i Søndre Buskerud politidistrikt eller ved Asker og Bærum politikammer som produserer og sprer falske trusler på mine vegne og får dem straffet. Også dommeren som har gitt en slik tillatelse på basis av en politifabrikert løgn bør trekkes til ansvar og fratas stillingen sin.