.:Vigrid Forsiden:.

"Volds"-dommen
Klassekampen 12. oktober 2006

Artikkel: Tiltalt for jødehets

I teksten: "Tvedt er tidligere dømt.......for........vold mot en 14 år gammel jente........."

Wikipedia: Tore Wilhelm Tvedt

I teksten: ".....Tvedt er også dømt for vold mot en 14 år gammel jente.......". Wikipedia har en kilde for opplysningen:

Stavanger Aftenblad 7. mars 2000

Dette er kilden til Wikipedia. I teksten: "Tvedt ble i januar 2000 dømt i Asker og Bærum herredsrett, for vold mot ei 14 år gammel jente".

Sannheten er at jeg aldri er dømt for vold mot noen 14-årig jente eller noen annen jente for den sakens skyld.

Hendelsen i Stavanger var samtidig signalet til meg om å skifte fra kaderutvikling til seremonier.