.:Vigrid Forsiden:.

Vigrid's utvikling

Litt om nettverket og prosjekter

Vigrid 1. januar 1999: Foran oss har vi en monolittisk konsensusblokk som hater alt etnisk nordisk basert på mytene om de Godes seier over de Onde under den 2. verdenskrig.

Det gir meg fire satsingsområder:

1. Utvikle Vigrid rundt en totalt flat nettverksmodell med internett som kommunikasjonssystem;
2. Bygge opp en politisk skolert kader av kamptrente etnisk bevisste ungdommer;
3. Utvikle fellesskap rundt nordiske livsløpsseremonier og sist, men ikke minst;
4. Erstatte seierherrenes løgner om den 2. verdenskrig med faktabaserte sannheter.

I tillegg var det nødvendig å ta noen absolutte valg:

1. Absolutt sivilt, lovlig og innenfor Grunnlovens rammer;
2. Null dialog med noen form for myndigheter siden all virksomhet er innenfor Grunnlovens rammer;
3. Null dialog med media før jeg ser det som tvingende nødvendig etter at vi kan vise til resultater.
4. Alltid være offensiv - aldri henfalle til defensiven. Uansett hva slags terror og demonisering det er fra myndigheter, media og andre.

Vigrid i grove trekk

Litt om seremonier

Nettverksmodellen fungerte glimrende i den forstand at det er umulig å knuse helt et nettverk uten ledelse og medlemsskap. Den positive byggingen av nettverket var umulig på grunn av maktelitens terror og herjing fra før Vigrid ble formelt startet. (Høsten 1998).

Utviklingen av kadre tapte jeg allerede i mars 2000.

Fra da av, våren 2000, konsentrerte jeg meg derfor om utvikling og avholdelse av religiøse livløpsseremonier med den første skiriseremonien på Evje i Setesdal i mai 2000. Fra da av gikk det slag i slag og i løpet av 2003 ble vi landsdekkende med over 250 seremonier. Det målet var nådd, men vi fortsatte offensivt til ut 2005. Deretter gikk jeg defensivt. Dagens total ligger i overkant av 600 seremonier.

Jeg holdt media unna til 7. februar 2001. Fra da av var mitt opplegg å ha mest mulig kontakt med media, men utifra deres initiativ. Min policy: Senkete skuldre, være meg selv og snakke sant. VG slo til mot seremoniene i juli 2003, men det stoppet likevel ikke opp.

Jeg knuste myndighetenes løgner om HoloCa$h og nådde målet mitt dokumentert i slutten av okrober 2005. Da var min offensive hovedjobb gjort og jeg trakk meg tilbake på defensiven.

Deretter gjensto det tre saker: Bli endelig knust angående HoloCa$h, Politisk parti og en advarsel til samfunnet via media om at etter meg kom voldsaksjonene.

I mai 2007 ga VG opptakten til endelig knusing av HoloCa$h-satsingen mot skoler og universiteter. I januar 2008 fikk jeg takket være Dagbladet gitt advarselen. I september 2009 var valget over og resultatet var entydig negativt. Da var tiden inne til pensjonering og å vente på volden som makteliten hadde programmert. Akkurat som jeg fra våren 2000 ventet på at en innvandrer skulle bli drept av en nasjonalist. Begge deler skjedde. Nå bekjemper jeg aktivt neste planlagte voldsaksjon fra makteliten som vil ramme oss verre enn de to foregående. Mye verre. Forberedelsene har holdt på en stund og utvikler seg nå raskt. Forteller om det i avslutningen.