.:Vigrid Forsiden:.

Sivilisasjonskrigen

Norge er i dag en viktig brikke i den pågående globale sivilisasjonskrigen som i store trekk utkjempes etter skillelinjene som er beskrevet i Huntingtons bok om "Clash of Civilizations". Norge deltar innenfor "vestlig sivilisasjon" aktivt i krigen mot Islam og innringingen av de største opponentene til det anglozionistiske Imperiet: Russland og Kina.

Alt som skjer innenlands i Norge må vurderes innenfor en slik global konfliktramme.