.:Vigrid Forsiden:.

Innledning

Foredraget mitt er fordelt på fire deler: En kort innledning og avslutning som gir et overordnet perspektiv på de norske forholdene og hendelsene er en del av og bærer bud om at det vi har sett hittil bare er forsmaken på det som vil komme. Del tre er en kort historisk bakgrunn om hvordan det norske demokratiet ble statskuppet og forandret til et konsensusdiktatur med formål å utrydde det norske folk som sådan.

Del fire, som er den mest omfattende, omhandler Vigrids utvikling og er belyst med konkrete dokumenterbare eksempler på hvordan en samlet maktelite på alle plan utøver total politisk terror overfor meningsmotstandere slik at enhver vet at sivil motstand er en umulighet.

Når sivil motstand er en umulighet blir væpnet motstand en nødvendighet. Det er derfor Grunnloven har bestemmelser som sikrer frihet om ytring og organisering av politiske og religiøse bevegelser.