.:Vigrid Forsiden:.

Putin er Europas utvikler og beskytter

Putin redegjør for sine planer om den indre utvikling i Russland

Da Sovjetunionen kollapset svermet representanter for de internasjonale jødiske finansoligarkene inn over Russland og ranet til seg Russlands naturrikdommer og store bedrifter. I spissen for dem satte de for det meste jødiske russere som eiere og fronter. Resultatet var at Russland gikk rett i bakken økonomisk og mange russere døde eller emigrerte og befolkningen dalte faretruende med nærmere 1 million i året. Putin var mannen som stoppet dette ranet av Russland og fikk landet på fote igjen. For det hater de internasjonale jødiske finanskretsene han og bekjemper han med alle midler. I dag oppgir Putin i denne artikkelen befolkningen i Russland til 143 millioner. Under er avsnittet i artikkelen hans vedrørerende befolknisngsutviklingen som han vil gjøre noe med:

"Today, Russia’s population is 143 million. Experts forecast that in case of an “inertia scenario” – that is, with no old measures introduced, and with all the present trends still in place – by 2050 Russia will only be some 107-million strong. But if we manage to formulate and implement an efficient, comprehensive policy for population saving, then Russia’s population may increase up to 154 million. The historic cost at stake in choosing between action and inertia is therefore some 50 million lives within the next 40 years."

Her er min frie oversettelse:

I dag er Russlands befolkning på 143 millioner. Eksperter forutser at hvis intet gjøres og utviklingen fortsetter i det samme sporet vil Russlands befolkning synke til 107 millioner innen år 2050. Hvis vi greier å utvikle og innføre en effektiv politikk for befolkningsutvikling vil vi i stedet kunne øke Russlands befolkning til 154 millioner i 2050. Den historiske innsatsen som her står på spill mellom handling eller passivitet er derfor rundt 50 millioner liv innen de neste 40 årene.

Så langt jeg vet om er Putin den eneste europeiske statsmannen som har planlagt å gjøre noe med at den europeiske befolkningen dør ut og erstattes med rasefremmede kolonister. For det hater globalistene han og gjør alt de kan for å isolere han, angripe han og ødelegge han. Lykkes de er vårt siste håp ute. Lykkes Putin har vi en sjanse selv om den er liten.