.:Vigrid Forsiden:.

Samfunnet som hjernevasket sekt

Chris Hedges om Robert Bales (bildet over), som angivelig "tok en Breivik" i Afghanistan

Det foregår så mye for tiden at jeg rett og slett ikke klarer å følge med ordentlig lenger. Takket være RT på Youtube får jeg med meg hovedlinjene ute i verden og i det siste har den amerikanske soldaten som angivelig "tok en Breivik" vært et av hovedtemaene. I den videoen som er linket til over skifter intervjueren tema etter 7.55 og spør ekspert Chris Hedges om hans oppfatning av skyteepisoden som krevde 16 afghanske liv. Svaret Hedges ga var så interessant at det er verdt å spinne videre på . Han nevnte psykiateren Robert J. Lifton som en ekspert på å beskrive de forholdene som kan skape "Atrocity producing situations" på norsk fritt oversatt til "Situasjoner som kan føre til utøvelse av grusomheter". Chris Hedges nevner her militære situasjoner som kan føre til slike grusomheter.

Situasjonen her i Norge er ikke sammenlignbar med den i Afghanistan, i alle fall ikke direkte, men likevel fikk vi en tilsvarende handling i Norge i enda større målestokk. Spørsmålet er om det er noen likhetspunkter utenom det rent fysiske hendelsforløpet? Og hvordan skal vi kunne vurdere det? Jeg følger ledetråden Hedges ga meg og slår opp navnet til psykiateren han nevnte. Robert J. Lifton. Lifton ble alment kjent i 1961 for sin forskning rundt amerikanske krigsfanger fra Koreakrigen og ga ut en bok om "Hjernevasking i Kina". Han beskrev 8 forskjellige metoder som blir brukt til å forandre folks måte å tenke på uten deres samtykke.

Karakteristikk av hjernevaskete sekter (samfunn)

Bildet viser hjernevasking á la "1984". Jeg har gjennomgått de punktene som er nevnt i linken over og min første reaksjon er at dette er jo en ren beskrivelse av og en håndbok om hvordan det norske folk er blitt målrettet manipulert og tvunget inn i en ny verden med nye tankebaner, nye uttrykksformer, ensrettet og tilsynelatende spontane felleshandlinger basert på ensretting og hjernekontroll. Mye av det jeg selv har opplevd hvordan PeST, media, myndigheter og private organisasjoner bedriver sin tanke- og atferdskontroll er klart hentet herfra eller fra lignende metoder. Lifton var nemlig langt fra den første som beskrev slike metoder og kineserne langt ifra de første som tok dem i bruk. Men Norge må jo være det landet i historien og i verden hvor hjernekontrollen og ensretting av tanker og atferd er kommet lengst.

Vi har også flere likhetspunkter ute og går. Både Bales og Breivik gikk på tokt med gevær og plaffet ned barn og sivile uten forsvarsevne. Begge to representerer de anglozionistiske tankesystemene som fører aktive korstog mot dem de ikke liker. Under den 2. verdenskrig var det mot det tyske folk mens idag er det militært mot Islam og sivilt mot kulturmarxisme, Islam og hvit nasjonalisme. Både Bales og Breivik har vært medlemmer av grupperinger som krever og utvikler lydighet og underkastelse; Bales i militæret og Breivik i Frimureriet.

En stolt (og hjernevasket?) Breivik i frimureruniform

Medias behandling av Anders Breivik er fremfor alt preget av to forskjellige strategier: Den første er at all omtale skal ha som mål å fremstille han som en ensom ulv tilhørende et høyreekstremt miljø (udefinert) med antiislamske trekk og at han er gal eller i alle fall sinnsforvirret. Den andre strategien går på det som ikke skal omtales: Hans Israel/jødemotiv, hans ideologiske likhet med det verdikonservative kristenzionistiske miljøet til den amerikanske zionistiske høyrefløyen og hans aktive medlemskap i Frimureriet.

Bildet: Køen utenfor frimurerlogen 1. desember 1940.

Breivik har igjen satt søkelyset på Frimurerlosjene og deres virksomhet. Det artige er jo at det nasjonalsosialistiske Tyskland og mange andre av deres allierte, som Italia, og okkuperte, som Norge, oppløste frimurerlosjene fordi de var uforenlige med de kravene man hadde til et aktivt folkestyre. Det er helt åpenbart også idag, ja, enda mere idag at Frimureriet er uforenlig med et fritt demokrati basert på folkets frie vilje og at det øyeblikkelig må oppløses.