.:Hovedsiden:.

Hva var egentlig Auschwitz?

Auschwitz var en internerings- og arbeidsleir

Auschwitz var tidligere brukt av det polske militære som en militærleir. I hovedleiren som vi ser et bilde av over var det brolagte gater, plener, vakre alléer og fleretasjers solide oppvarmete bygg. SS hadde ansvaret for det ytre vaktholdet mens den indre orden ble opprettholdt av fanger som ble kalt Capo'er.

Den mest kjente norske internerte i Auschwitz, Erling Bauck, var en slik fange og levde et luksusliv i leiren. Han hadde egne tjenere og svindlet og presset nyankomne for alt av verdi de hadde med seg eller varme klær de hadde på seg. Gjett hvordan det gikk noen av dem under oppholdet. Se bildet over. Under oppholdet hadde han en omfattende brevveksling med sin mor i Norge. En korrespondanse som aldri vil bli offentliggjort fordi den alene ville veltet alle Auschwitz-løgnene.

Julius Paltiel er en jøde fra Norge som ble pleiet og helbredet i 2 måneder på sykehuset av dr. Joseph Mengele med det resultatet at han overlevde transporten vestover i januar 1945 og kunne spille fotball vel hjemme i Norge igjen etter krigen. Paltiel ser svært så sunn og frisk ut på bildet fra Buchenwald rett etter at amerikanerne overtok leiren i mai 1945.

Bildet over er tatt 17. april 1945 i leiren Buchenwald av Joseph Mendelsohn som var fetter av Julius Paltiel og i den amerikanske erobringshæren. Bildet finnes i boken "På tross av alt". Anbefales å lese. Paltiel nr. 2 fra høyre.


Fabrikkanlegg (Bunaverkene) ved Auschwitz.

Auschwitz var en av de største og viktigste tyske internerings- og arbeidsleirene under den 2. Verdenskrig. Den ble blant annet bygget opp for å huse arbeidskraften som sammen med vanlig innleide arbeidere arbeidet på de enorme fabrikk-kompleksene som var bygget i området for å produsere livsviktige krigsmaterialer som syntetisk gummi (Buna) og annet.


Kvinnelige internerte fra Birkenau jobber på jordene.

Det var også store jordbruksarealer hvor de internerte arbeidet side om side med kontraktsarbeidere fra mange land og lokal polsk befolkning. Bildet over viser en arbeidskommando fra Birkenau og er hentet fra heftet til den tyske offiseren som var ansvarlig for uteleiren Raiko noen kilometer vekk fra Auschwitz-hovedleir. Der drev de forsøk med oljeplanter som "Kok Sagys" som skulle være råstoff for kunstig Buna-gummi i Bunawerkene.


Auschwitz var et viktig senter for planteforsking og -dyrking. Her er et av anleggene.

Under hele krigen ble de tyske internerings- og arbeidsleirene inspisert av Det Internasjonale Røde Kors (ICRC) som aldri fant spor av hverken gasskamre eller systematisk feilbehandling. Spesielt under inspeksjonen undersøkte de nøye om det fantes hold i ryktene om gassinger i Birkenau og inspiserte leiren grundig uten å finne noe som kunne underbygge ryktene. Nøyaktig den samme konklusjonen som det allierte hovedkvarteret kom til.

De internerte mottok hundretusener av matpakker fra ICRC både til Auschwitz og andre leirer og norges senere statsminister Einar Gerhardsen beskriver hvordan han aldri hadde veid så mye som da han var internert i Tyskland. Bauck tilsvarende og bildet av Paltiel og de andre jødene over viser sunne og velnærte unge kvinner og menn.


Tannklinikk for internerte i Auschwitz - med jødiske tannleger

Tyskerne gjorde alt de kunne under fortvilete forhold for å holde helsen og arbeidskraften oppe hos de internerte i Auschwitz. Deriblant tannklinikk for de internerte bemannet med jødiske tannleger og assistenter. Dette var bare et av mange tiltak for å holde arbeidsstokken i god form slik at viktig krigsproduksjon kunne gå på for fullt.

På tross av tyskernes anstrengelser for å holde helsetilstanden oppe brøt det ut epidemier og selvsagt alskens andre sykdommer i leiren. For å kunne ta seg av de syke hadde Auschwitz sitt eget moderne sykehus hvor de som trengte det fikk pleie av leger og sykepleiersker.

Noen av legene var kjente eksperter på sine felter, som dr. Joseph Mengele, som gjorde den norske jøden Julius Paltiel frisk etter 2 måneder på sykehuset. Også andre kjente navn som kirurgen dr. Carl Clauberg fra Berlin ble hentet inn for å ta seg av vanskelige tilfeller.


Sykehuset i Auschwitz - med jødiske leger og kjente spesialister

Også den kjente norske jøden dr. Leo Eitinger arbeidet på sykehuset i Auschwitz og var til stor hjelp for jødene der. Han overlevde selvsagt også alle strabasene og du kan se han som nr 2 fra venstre på bildet av jødene med det norske flagget lenger oppe på siden.

Ikke slik skolen hjernevasker deg? Sant likevel.