.:Hovedsiden:.

Evakueringen av Auschwitz i januar 1945

Auschwitz var en velordnet leir med murbygninger, grønne plener og flotte popler

I maktapparatets mange institusjoner for kollektiv hjernevasking som skoler, høyskoler og universiteter er du podet inn med løgnhistorier om det såkalte HoloCa$h. En av løgnene som stadig gjentas er hvordan tyskerne for enhver pris ville drepe alle jøder og ved krigens slutt slette alle sporene etter drapene. Haha. Dette er idioti og holder overhodet ikke mål.

La oss ta den mest kjente leiren, Auschwitz, og se hva som var situasjonen da kommunistene nærmet seg. Vestmaktene hadde krevd forsikringer av den tyske regjering om at alle fanger som kunne evakueres skulle transporteres vestover mens de som var for syke til turen skulle bli igjen med tilsyn. Tyskerne bekreftet at det ville bli gjort og slik ble det.

At jødene etter krigen lyver så det renner av dem er forståelig for det har gjort dem som nasjon, som Israel, grupper, som det mosaiske trossamfunn i Norge, og som enkeltpersoner søkkrike. I tillegg kan jødene gjøre hva de vil og når kritikken kommer skriker de: HoloCa$h.

Under er den berømte oversikten over internerte i Auschwitz den 17. januar 1945 som viser belegget i Auschwitz-leirene. Av disse ble ca. 7-10.000 igjen med medisinsk tilsyn fordi de ble vurdert som for svake til å tåle marsjen til nærmeste jernbanestasjon for turen videre.

Auschwitz I
Auschwitz Mens Camp10,030
Auschwitz Womens Camp6,196
Total16,226
 
Auschwitz II (Birkenau)
Babitz159
Budy313
Plawy138
Wirtschaftshof-Birkenau204
Birkenau Mens Camp4,473
Birkenau Womens Camp10,381
Total15,668
 
Auschwitz III (IGF Buna, etc,)
Male prisoners in Auschwitz III
Monowitz (Buna-Werke)10,223
Golleschau1,008
Jawischowitz (Jawiszowice)1,988
Eintrachthutte (Swietochlowice)1,297
Neu-Dachs (Jaworzno)3,664
Blechhammer (Blachownia)3,958
Furstengrube (Wesola)1,283
Gute Hoffnung (Janinagrube, Libiaz)853
Guntergrube (Ledziny)586
Brunn (Brno)36
Gleiwitz I1,336
Gleiwitz II740
Gleiwitz III609
Gleiwitz IV444
Laurahutte (Siemianowice)937
Sosnowitz863
Bobrek213
Trzebinia641
Althammer (Stara Kuznia)486
Tschechowitz-Dzieditz561
Charlottengrube (Rydultowy)833
Hindenburg (Zabrze)70
Bismarckhutte (Hajduki)192
Hubertushutte (Lagiewniki)202
Subtotal33,023
Female prisoners in Auschwitz III
Subtotal2,095
Total35,118
 
Overall Total67,012

På bildet over ser vi velfødde kvinner som er befridd av sovjetstyrkene. Den kjente "overleveren" og vinneren av Nobels Fredspris, Elie Wiesel, valgte frivillig å bli med tyskerne vestover sammen med sin syke far fremfor å ta sjangen på å bli befridd av kommunistene. Hva det forteller oss er følgende: Hos tyskerne fikk selv jødene god behandling og oppholdt seg i en trygg sone forskånet for de vestalliertes terrorbombing av tyske byer.

Samme som over bare at her står de stille. Bildet er et tydelig propagandabilde og er kanskje tatt samtidig som andre sovjetsoldater gjengvoldtok andre jødinner slik de internerte som ble igjen kan vitne om var vanlig. Mange ble sendt østover til Sibir. For en frigjøring:) Det er godt forståeleig at alle som orket den lange marsjen vestover med SS-vaktene sine gjorde det.

De internerte ser jo både glade og velfødde ut. Husk at dette var de sykeste og svakeste som fikk bli igjen fordi de ikke tålte marsjen til nærmeste fungerende jernbanestasjon.

Telegrammet over uttrykker bekymring over rykter om at tyskerne vil drepe alle internerte i Auschwitz ettersom de allierte rykker fram.

Disse telegrammene over er en del av korrespondansen mellom de tyske og de allierte myndigheter. Det vedrører at de allierte har fått høre rykter fra den polske undergrunnsbevegelsen om at tyskerne planla å drepe alle de internerte i Auschwitz og et par naboleirer ettersom de allierte rykker fram. Tyskerne garanterer at dette er totalt grunnløse løgner uten noen som helst forankring i virkeligheten og garanterer for de internertes liv og evakuering.

Når vi ser hvor sunne og friske og i god stand de som var for svake til å bli evakuert er i er det klinkende klart at tyskerne mere enn holdt ord. De internerte levde trygt og godt og er de beste vitner som kan skaffes på tyskernes humane behandling i sine leirer.Bildene over beviser igjen tyskernes humanitet og positive vilje til å pleie de jødiske barna selv om de kun var en belastning fordi de ikke kunne bidra med arbeide. HoloCa$h-løgnene til jødene sier derfor at alle jødiske barn ble gasset ved ankomst. Dette bildet beviser det motsatte. Jødenes utakknemlighet er hårreisende og de burde be det tyske folk om unnskyldning og tilbakebetale alle pengene de har presset tyskerne for. Ifølge jødenes egne tall var det over 600 barn i Auschwitz da tyskerne evakuerte leiren. Når man vet det må man være komplett idiot eller full av løgn selv for å tro på jødenes HoloCa$h-løgner. Vi andre bare ler av dem. Bildene er av samme gruppe tatt med litt tidsintervall og litt forskjellig vinkel. Dette er et oppstilt propagandabilde og det er derfor rimelig å anta at det er de svakeste barna vi ser her.

Her er flere barn i Auschwitz som ble igjen da tyskerne dro. Disse bildene er tidsvitner om at HoloCa$h er en ren løgn. Og husk at dette er de svakeste.

Se alle de sunne og friske barna som tyskerne lot bli igjen med erfarne sykepleiere til å passe seg. Bildet er tekstet av de jødiske haterne som et ledd i å bygge HoloCa$h-løgnen. Nå kan du se og dømme for deg selv: Teksten under bilde lyder slik: "Overlevende barn med pleiersker blir befridd i Auschwitz: Inn til knoklene avmagrete mennesker med innsunkne øyne". Forstørr bildet enda mere hvis du vil og fortell deg selv hva du ser. Jeg ser friske og sunne barn og tilsvarende pleiersker i godt hold og ved god helse. Dette bildet alene slår all kraft ut av de hatefulle og ondskapsfulle løgnerne som videreforteller HoloCa$h-myten. Det gjelder også idioten av en lærer du har som bare står og etteraper jødesiden uten evne til å tenke selv. Konfronter han/hun med dette bildet og hør hva han/hun sier til det.

Når du ser alle bildene av de sunne og friske internerte som tyskerne fant uskikket til å marsjere til nærmeste jernbanestasjon for videretransport til vestlige deler av Tyskland hvor vestallierte etterhvert ville finne dem kan man lure på om det i det hele tatt var noen som var virkelig syke eller svake. Vi ble derfor nærmest glade da vi fant bildet til høyre som viser at noen internerte faktisk så skadete og litt forkomne ut. Mannen i midten på bildet til venstre med armbind er dr Otto Wolken som var lege i Auschwitz og ble igjen for å pleie syke til sovjeterne kunne overta.
Alle jøder som kunne dro sammen med sine tyske voktere og beviste ved det at de hadde full tillit til sine tyske vakter og visste at sammen med dem ville de være trygge mot overgrep. Kommunistenes overgrep var vel kjente og flere av de som ble "befridd" ble sendt til Gulag-systemet i Sibir.

Disse bildene er ytterligere bevis på tyskernes humane og siviliserte behandling av de internerte i Auschwitz. I tillegg kommer at de fikk god forpleining og var i sikkerhet for de jødealliertes teppebombing av Tyskland. Med andre ord hadde de det vesentlig bedre og tryggere enn tyskerne hadde det selv. Desto sykere blir HoloCa$h-løgnene jødene serverer oss etter krigen mot denne bakgrunnen. Bildet over er sendt oss med teksten om at det dreier seg om en av evakueringskolonnene før sovjeterne kom. Er det noen som kan bekrefte eller korrigere det er vi takknemlig.

Internerte jubler over ankomsten av den røde armé i slutten av januar 1945. For mange stilnet jubelen da frigjøringstoget gikk østover og slapp dem av i arbeidsleire i Sibir.

Disse friske og sunt utseende internerte i Auschwitz er blant de nærmere 10.000 internerte som ble vurdert til ikke å tåle marsjen til jernbane og videre evakuering inn i selve Tyskland. Se for deg selv. Når de syke og svake ser slik ut kan du selv tenke deg i hvor godt hold de friske var. Her er de internerte sammen med sovjetiske soldater som overtok leiren intakt fra tyskerne.