.:Hovedsiden:.

Hei kjære ungdommer!

De fleste av dere går på skolen hvor det å lære om "jødeutryddelsen" er en viktig del av pensumet deres. Myndighetene har satt mye inn på å hjernevaske dere med en nærmest religiøs tro på det såkalte "holocaust". Vi presenterer en litt mer faktapreget og nøktern oversikt over temaet for å sette tingene på sin rette plass.

Den er utformet som 66 spørsmål og svar og er laget av "International Historical Review" i USA. Kopier den og ta den med til læreren deres for kommentar. Det kan dere selvfølgelig gjøre med alt annet dere finner på siden vår også, forresten.

Når dere viser stoffet til læreren så må dere ikke si at dere tror på det for da får dere trøbbel og blir stemplet som nazi med en gang. Neida, men be om en kommentar. Mail oss gjerne svaret hans/hennes hvis dere ønsker vår korreksjon etterpå.

Husk: Sannhet og ærlighet er fremdeles positive egenskaper å satse på. Og ha en fortsatt god sommer hvor Thor og Frøya beskytter dere. Og ligg unna disse fordømte rusmidlene. Berus dere heller i kjærligheten til hverandre.

66 viktige spørsmål og svar vedrørende holocaust

Det amerikanske "Institute for Historical Review", har satt opp denne listen over de vanligste spørsmål og de korrekte svar vedrørende holocaust:

1) Hvilke bevis finnes det for at "nazistene" begikk folkemord eller med fullt overlegg myrdet seks millioner jøder?

Ingen! De eneste bevis er vitneutsagn fra individuelle "overlevende". Disse vitneutsagn er selvmotsigende og kun få "overlevende" hevder faktisk å ha vært vitne til "gassing". Det finnes ingen holdbare bevis overhodet: Ingen askehauger, intet krematorium i stand til å utføre oppgaven, ingen hauger av tøy, ingen såpe laget av lik, ingen lampeskjermer laget av menneskehud, ingen opptegnelser og ingen troverdige demografiske statistikker. (Bildet er av påstått såpe laget av fett fra jøder. Bokstavene RIF betyr "Reichsstelle für Industrielle Fettversorgung" "Rikskontor for Industriell Fettforsyning").

2) Hvilke bevis finnes for at de seks millioner ikke ble drept av "nazistene"?

Det finnes et omfattende rettsteknisk, demografisk, analytisk og komparativt bevismateriale, som påviser det usannsynlige i slike tallstørrelser. Det er en overdrivelse på kanskje 1000 prosent.

3) Har Simon Wiesenthal noen gang skriftlig erklært at det ikke fantes gasskammer på tysk jord?

Ja! I tidsskriftet "Books and Bookmen" i april 1975. Han hevdet at all "gassing" fant sted i Polen.

4) Når Dachau lå i Tyskland og selv Simon Wiesenthal sier at den ikke var en utryddelsesleir, hvordan kan det da ha seg at tusenvis av amerikanske krigsveteraner sier at den var en utryddelsesleir?

Det kommer av at etter at de allierte hadde inntatt leiren, ble tusenvis av amerikanske soldater ført gjennom leiren, hvor de ble vist bygninger som ble antatt å være gasskamre og fordi massemedia i det vide og brede, men uten holdepunkt i sannheten, erklærte at Dachau var en "gasskammerleir".

5) Auschwitz lå i Polen og ikke i Tyskland. Finnes det bevis for at det fantes gasskammer til å ta liv av mennesker i eller ved Auschwitz?

Nei! Auschwitz, som ble inntatt av sovjethæren, ble omfattende forandret etter krigen, og en lik-kjeller ble ombygd for å kunne se ut som et stort "gasskammer". Etter at USAs ledende ekspert på gasskammer-konstruksjoner, Fred Leuchter, undersøkte dette og andre antatte gassingsanlegg i Auschwitz, erklærte han at det var idiotisk å påstå at de kunne ha vært anvendt til henrettelser. (Bildet er av likjelleren og bomberommet i Auschwitz 1. Det ble ombygget etter krigen. Merk døren oppe til venstre som går innover og har glassruter).

6) Hvis Auschwitz ikke var en "dødsleir", hva var da dens riktige formål?

Den var et omfattende fabrikk-kompleks. Det ble produsert syntetisk gummi (buna). De innsatte ble brukt som arbeidskraft. Buna-prosessen ble også benyttet i USA under Den annen verdenskrig.

7) Hvem bygde den første konsentrasjonsleiren - hvor og når?

Den første bruk av konsentrasjonsleire i den vestlige verden var i Amerika under den nordamerikanske frihetskrig. Engelskmennene internerte tusenvis av amerikanere, hvorav mange døde av sykdommer og mishandling. Senere bygde engelskmennene konsentrasjonsleire i forbindelse med Boerkrigen i Sør-Afrika, hvor de internerte kvinner og barn av boeravstamning. Det døde titusenvis i disse forferdelige leire, som var langt verre enn noen tysk KZ-leir under annen verdenskrig.

8) Hvilken forskjell var det på de tyske KZ-Ieire og de amerikanske interneringsleire, hvor amerikanere av japansk avstamning ble innsatt under annen verdenskrig?

Utover navnet var den eneste nevneverdig forskjell, at tyskerne internerte personer på grunnlag av en virkelig eller formodet sikkerhetstrussel mot tysk krigføring, i motsetning til amerikanerne som internerte kun på grunnlag av rase.

9) Hvorfor satte tyskerne jødene i konsentrasjonsleire?

Fordi tyskerne regnet jødene som en direkte trussel mot deres nasjonale suverenitet og overlevelse, og fordi jødene var sterkt representert i kommunistisk aktivitet, iallfall sto alle som ble mistenkt for å være en trussel mot sikkerheten - ikke bare jødene - i fare for å bli internert.

10) Hvilke omfattende tiltak satte jødene iverk mot Tyskland så tidlig som i 1933?

En internasjonal boikott av tyske varer, turistnæring, finansiering, skipsfart; ja i det hele tatt på alle områder.

11) Erklærte verdens jøder krig mot Tyskland?

Ja, den 24. mars 1933! Massemedier verden over bragte overskrifter som "Judea erklærer Tyskland krig!"

12) Var dette før eller etter at ryktene om "dødsleirene" ble kjent?

Nesten 6 år før. Judea erklærte Tyskland krig i 1933. (Krigserklæringen ble offentliggjort den 24. mars 1933, se bildet over).

13) Hvilken nasjon var den første som foretok massebombing fra fly mot sivile mål?

Storbritannia - den 10. mai 1940. (Churchill satte igang det første bombeangrepet mot tyske byer samme dag han ble statsminister).

14) Hvor mange gasskammer til å drepe mennesker i fantes det i Auschwitz?

Ingen!

15) Hvor mange jøder var det før krigen i de områdene som kom under tysk kontroll?

Mindre enn 4 millioner.

16) Hvis Europas jøder ikke ble utryddet av "nazistene", hva skjedde da med dem?

Etter krigen var det fortsatt mange jøder i Europa, bortsett fra ca. 300.000 som døde av naturlige årsaker under krigen eller utvandret til Israel, USA, Argentina, Canada osv. De fleste jøder som forlot Europa gjorde dette etter og ikke under krigen - og disse er det alle gjort regnskap for.

17) Hvor mange jøder flyktet langt inn i Sovjetunionen?

Over 2 millioner. Tyskerne kunne ikke nå denne jødiske befolkning.

18) Hvor mange jøder utvandret før krigen og befant seg således utenfor tysk rekkevidde?

Over 1 million (ikke medregnet disse som ble absorbert av Sovjetunionen).

19) Hvis Auschwitz ikke var en utryddelsesleir, hvorfor tilsto kommandant Höss likevel, at den var det?

Han ble torturert av jødiske forhørsledere i engelske uniformer, slik en av dem senere har innrømmet. (Bildet er av et av fabrikkanleggene i Auschwitz).

20) Finnes det noen bevis på at det var en vanlig fremgangsmåte av amerikanere, engelskmenn og sovjetere å torturere tyske fanger for å oppnå tilståelser under Nûrnbergprosessen og ved andre anledninger?

Det finnes et omfattende bevismateriale for at tortur ble benyttet både før og under den beryktete Nürnbergprosessen - og senere i forbindelse med andre krigsforbryterprosesser.

21) Hvordan gavner holocaust-historien jødene i dag?

Den fritar dem fra enhver kritikk som gruppe. Den gir dem en samhørighet, hvormed deres ledere kan kontrollere dem. Den er et redskap ved pengeinnsarnlinger og til å rettferdiggjøre hjelp til Israel fra USA på 10 milliarder dollar i året.

22) Hvordan gavner den staten Israel?

Den rettferdiggjør de milliarder av dollar i "erstatning", som staten Israel har mottatt av Vest-Tyskland. (Det forhenværende DDR nektet å betale). Og historien blir brukt av den zionistisk/israelske lobby til å kontrollere USAs utenrikspolitikk ovenfor Israel og tvinge amerikanske skattebetalere til å betale det Israel måtte ønske.

23) Hvordan gavner den de kristne geistlige?

Den bekrefter den gammeltestamentlige idé om jødene som det "utvalgte folk". Den holder også det israelskkontrollerte "hellige land" åpent og tilgjengelig for geistligheten.

24) Hvordan gavner den kommunismen?

Den dekker over omfanget av deres egen krigføring og egne grusomheter før, under og etter krigen.

25) Hvordan gavner den England?

På samme måte som Sovjetunionen.

26) Finnes det noe bevis på at Hitler ga ordre om en masseutryddelse av jødene?

Nei!

27) Hva slags gass brukte "nazistene" i konsentrasjonsleirene?

Zyklon B - en hydrogencyanid gass.

28) Til hvilket formål ble og blir denne gassen produsert?

Til bekjempelse av tyfussmittebærende lus. Den blir benyttet til å desinfisere tøy og rom. Den er lett å få tak i den dag i dag.

29) Var dette produktet egnet for massehenrettelser?

Nei. Hvis nazistene hadde villet bruke giftgass for å utrydde mennesker, fantes det mye mer effektive produkter på den tiden. Zyklon-B er et saktevirkende desinfeksjonsmiddel.

30) Hvor lang tid tar det å lufte ut et rom som er fylt med Zyklon-B gass?

Normalt omkring ca. 20 timer. Hele prosedyren er ytterst krevende og innviklet. Det må benyttes gassmasker og kun godt opplærte teknikere må brukes.

31) Auschwitz-kommandant Höss sa under "tilståelsen" at hans menn gikk inn i gasskammeret 10 minutter etter at jødene var drept for å fjerne likene. Hvordan kan dette forklares?

Det kan ikke forklares for hvis de hadde gjort det ville de ha lidd samme skjebne som dem de skulle fjerne.

32) Kommandant Höss sa i sin "tilståelse" videre, at hans menn røkte sigaretter samtidig mens de slepte døde jøder ut av "gasskammeret" 10 minutter etter "gassingen". Er Zyklon-B eksplosiv?

I høyeste grad! Höss sin "tilståelse" må ha vært falsk. (Dr. Fredrick Töben demonstrerer for TV hva Auschwitz Krema II var og hvordan anlegget fungerte).

33) Hvordan er den nøyaktige fremgangsmåten til "nazistene", slik de angivelig skal ha gått frem når de utryddet jøder?

Historiene strekker seg fra å helle innholdet i gassboksene ned i gasskammeret fra hull i taket til å sende det ut gjennom dusjen. Millioner av jøder skal altså ha blitt drept på denne måten.

34) Hvordan kunne en slik plan om masseutryddelse holdes skjult for jødene?

Den kunne ikke ha blitt holdt skjult. Det faktiske forhold er at det ikke ble foretatt en slik utryddelse med gass noe sted. Ryktene om dette stammer utelukkende fra jødiske kilder.

35) Hvis de jødene som var i ferd med å bli utryddet var klar over dette hvorfor gikk de da i døden uten kamp eller protest?

De sloss og protesterte ganske enkelt ikke fordi de visste at ingen hadde noen intensjoner om å drepe dem. De ble kun internert og tvunget til å arbeide.

36) Hvor mange jøder døde det i tyske konsentrasjonsleire under krigen?

Omkring 300.000. (Til høyre er de offisielle tallene fra Røde Kors over døde i tyske interneringsleire under krigen).

37) Hvordan døde disse?

For det meste p.g.a. tilbakevendende tyfusepidemier, som herjet i det krigsødelagte Europa. Men også av sult og mangel på medisiner mot slutten av krigen, da praktisk talt alle veier og jernbanelinjer var ødelagt som følge av alliert bombing.

38) Hva er tyfus?

Denne sykdommen oppstår alltid når mange mennesker er stuet sammen i lange perioder under dårlige sanitære forhold. Smitten blir spredd av lus som setter seg i hår og tøy. De fleste lands hær og marineavdelinger har tradisjonelt krevd kortklipte mannskaper for å unngå faren for tyfus.

39) Hvilken forskjell er det om 6 millioner eller 300.000 jøder døde i løpet av denne krigsherjede perioden?

Selvsagt 5.700.000 (!), men først og fremst var det ikke, slik holocaust-propagandaen hevder, noe bevisst forsøk på å utrydde noen med gass.

40) Mange jødiske "overlevende" fra "dødsleirene" sier, at de så lik ble kastet i store åpne graver og brent. Hvor mye bensin må til for å kunne gjennomføre dette?

En god del mer enn tyskerne var i besittelse av, da det var en betydelig mangel på brennstoff.

41) Er det i det hele tatt mulig å brenne lik i åpne graver?

Nei! Det er umulig å fjerne lik totalt på denne måten. I en åpen grav utvikles det ikke nok varme.

42) holocaust-forfattere hevder at "nazistene" var i stand til å kremere lik i løpet av ti minutter. Hvor lang tid tar det å kremere et lik ifølge profesjonelle krematoriearbeidere?

Omkring 2 timer!

43) Hvorfor var det krematorieovner i konsentrasjonsleirene?

Fordi man effektivt og hygienisk kunne fjerne likene etter utbrudd av tyfusepidemier og andre naturlige dødsårsaker. I "dødebøkene" - nøyaktige opptegnelser over alle døde i Auschwitz, som nylig ble funnet i Russland er dødsårsaken tydelig notert. Hjertefeil, alderdom - ingen står oppført som hverken "gasset" eller "utryddet".

44) Hvis man forutsetter at alle krematorieovnene i samtlige leire i de tysk-kontrollerte områder gikk med full kapasitet i hele den tid de var i drift, hvor mange ville det i det hele tatt vært mulig å kremere?

Omtrent 430.000.

45) Kan et krematorium benyttes 100% av tiden?

Nei! Hvis man regner det som mulig å bruke ovnen 50% av tiden (ca. 12 timer hver dag) er dette å ta godt i! Krematorieovnene må renses grundig og regelmessig når de blir brukt meget.

46) Hvor mye aske blir det igjen etter en likbrenning?

Asken og knuste knokler og ben fyller ca. en skoeske.

47) Hvor ble det av asken etter 6 millioner mennesker?

Det er det ingen som vet! Asken etter seks millioner lik ville utgjøre flere tonn. Hittil har man ikke funnet noe som tyder på store askeberg.

48) De allierte flyfotograferte bl.a. Auschwitz flere ganger i den perioden da gasskammer og krematorieovner skulle ha arbeidet for fullt. Hva kan disse bildene avsløre?

Det er ikke engang spor etter den påståtte røyk som konstant skulle henge over leiren. Det er heller ikke mulig å se noen av de åpne graver hvor lik skal ha blitt brent. (Bildet til høyre er av allierte bomber over Birkenau som skulle treffe Monowitz).

49) Hva var hovedpunktene i de tyske Nürnberglovene fra 1935?

Det var lover som forbød ekteskap og seksuelle forbindelser mellom tyskere og jøder. De kan faktisk minne om de lover som finnes i dagens Israel.

50) Finnes det noen amerikansk parallell til Nürnberglovene?

Mange amerikanske delstater har hatt lover som har hatt til hensikt å forhindre blandingsekteskap og seksuelle forbindelser mellom forskjellige raser, lenge før nasjonalsosialismen.

51) Hva rapporterte det internasjonale Røde Kors om Holocaust-spørsmålet?

En rapport fra en Røde Kors delegasjon til Auschwitz i september 1944 slo fast at de internerte hadde tillatelse til å motta pakker og at ryktene om gasskammer ikke kunne bekreftes.

52) Hvilken rolle spilte Vatikanet i den perioden 6 millioner jøder angivelig skulle ha blitt utryddet?

Om det hadde eksistert en utryddelsesplan ville Vatikanet helt sikkert ha hørt noe om dette. Men ingen uttalelse imot noen utryddelse kom fra Vatikanet, fordi det ganske enkelt ikke eksisterte noen utryddelsesplaner.

53) Hvilke bevis finnes det på at Hitler kjente til de påståtte utryddelsesplanene?

Ingen!

54) Fantes det noe samarbeid mellom zionistene og "nazistene"?

Før krigen undertegnet Tyskland og zionistene en avtale som tillot jødene å ta med seg store mengder med kapital til Palestina. Selv under krigen ble det opprettholdt vennskapelige forbindelser mellom Tyskland og zionistenes ledelse.

55) Hva døde Anne Frank av kun få uker før krigen var slutt?

Tyfus.

56) Er Anne Franks dagbok ekte?

Nei! De bevis som er lagt på bordet av Ditlieb Felderer fra Sverige og Dr. Robert Faurisson fra Frankrike konkluderer med at den berømte dagboken er et falskneri. Bl. a. er deler av boken skrevet med kulepennblekk oppfunnet etter krigen. Dette er også bekreftet av en tysk domstol.

57) Hva med de tallrike fotografier og filmopptak fra tyske konsentrasjonsleire, som viser hauger med uttørrede lik, er disse forfalsket?

Fotografier kan forfalskes, men det er mye enklere å føye til en tekstlinje eller en kommentar til en filmstubb, som ikke forteller sannheten om hva fotografiet eller filmklippet faktisk viser. Betyr en haug med avmagrete lik at disse menneskene ble gasset - eller med fullt overlegg sultet i hjel? Eller kan det hende at disse menneskene var ofre for herjende tyfusepidemier eller sultet i hjel pga. mangelen på mat i krigens sluttfase? Også hauger med døde tyske kvinner og barn drept under allierte bombeangrep har blitt fremstilt som døde jøder.

58) Hvem oppfant uttrykket "folkemord"?

Raphael Lemkin, en polskfødt jøde i en bok som kom ut i 1944.

59) Er filmer som "Holocaust", "Verden i flammer" og "Schindlers liste" dokumentarfilmer?

Nei! Disse filmene hevder ikke å være historie, men er snarere dramatisert fiction basert på historie. Uheldigvis har altfor mange mennesker oppfattet slike serier og filmer som en nøyaktig gjengivelse av historien slik det virkelig var.

60) Hvor mange bøker er det ca. utgitt, som benekter et eller flere aspekter ved standardpåstandene om "holocaust"?

Minst 60 - og flere er underveis.

61) Hva skjedde da et historisk institutt tilbød 50.000 dollar til enhver som kunne bevise at jøder ble gasset i Auschwitz?

Det kom ikke inn et eneste bevis med krav på dusøren, men instituttet ble saksøkt av en "holocaust-overlevende" Han krevde en erstatning på 17 millioner dollar fordi dusøren gjorde ham søvnløs, slik at dette gikk ut over hans forretninger. Videre mente han det dreide seg om fornærmende benektelser av etablerte kjensgjerninger.

62) Er det riktig at alle som tviler på og benekter "holocaust" er antisemitter og "nynazister"?

Dette er bakvaskelser som har til hensikt å lede oppmerksomheten bort fra kjensgjerninger og ærlige argumenter. Vitenskapsfolk og andre som setter spørsmålstegn ved "holocaust" kommer fra alle mulige hold og overbevisninger - demokrater, republikanere, liberale, sosialister, kristne, jøder og muslimer. Det er ingen sammenheng mellom det å benekte "holocaust" og antisemittisme eller "nynazisme". Faktisk er det et økende antall jødiske vitenskapsmenn og andre, som åpent innrømmer at bevisene for "holocaust" er særdeles mangelfulle.

63) Hva har skjedd med de historikere som har satt et spørsmålstegn ved holocaust- materialet?

De har blitt utsatt for bakvaskelseskampanjer, avskjed fra deres akademiske stillinger, tap av pensjoner, ødeleggelse av deres hjem og eiendeler og fysisk vold. (Bildet til høyre er av den franske historikeren Francois Duprat som ble myrdet av jøder i 1978 da han trakk de 6 millioner i tvil).

64) Har "Institute for Historical Review" blitt utsatt for represalier etter innsatsen for å bevare forsknings- og ytringsfriheten?

IHR har tre ganger blitt utsatt for bombeattentat og den 4. juli 1984 ble instituttet påtent og brant fullstendig ned. Dødstrusler over telefon er dagligdags og alle avisomtaler er fiendtlige, hvis de i det hele tatt skriver om instituttets arbeid.

65) Hvorfor er instituttets synspunkter så lite omtalt?

Av politiske grunner ønsker ikke de ledende krefter en dyptgående diskusjon om kjensgjerningene ved den jødiske holocaust-myten.

66) Hvor kan man få tak i ytterligere opplysninger om "holocaust" og andre kjensgjerninger vedrørende andre områder av historisk revisjonisme om annen verdenskrig?

Kontakt: The Institute of Historical Review, 1882 112 Newport Boulevard, suite 191, Costa Mesa, CA 92627, USA.