.:Vigrid Forsiden:.

Kulturmarxistisk hatkampanje mot Kristenzionister og Frimurere

Bildet over er av fra den siste ekstreme hatkampanjen til kulturmarxistene i NRK og viser Fjordman-parodien Heine Fjordland.

Over hele verden raser sivilisasjonskrigene om global ideologisk og materiell dominans og til slutt eneherredømme. Kristenzionistene har kontrollen over USA og NATO sammen med de tidligere kulturmarxistene som gikk over til å kalles neokonservative. I Norge har det ikke kommet så langt ennå, men etter at kulturmarxistene som leder sosialistpartiene AP og SV sammen med kulturmarxistene som dominerer norsk media omfavnet George Soros, Mad. Albright og andre ledende globaliseringsjøder forlot de tradisjonell sosialistpolitikk og ble ihuga tilhengere til og aktive deltagere i zionistenes militære kamp for verdensherredømme. Siden jødene alltid har dominert marxismen og en jøde ga den åndelige sykdomspesten navn etter seg var ikke spranget så stort.

Her internt i Norge ser frontlinjene anderledes ut enn i USA med tre hovedaktører. På den ene siden har vi kulturmarxistene med høyborg i AP, SV, media og undervisningsanstalter. På den andre siden har vi kristenzionister og frimurere med basis i FrP, Høyre og frimureriet. På den tredje siden har vi en nykommer som gjør så godt den kan for å holde seg ute av aktiv krig inntil de er sterke nok til å gå for makten, nemlig islamistene. Lurer du på hvor Vigrid og jeg blir av? Vi og mange andre mikrobevegelser teller overhodet ikke i denne sammenhengen. Denne maktkampen er et spill hvor bare de med makt og ressurser får slippe til.

I det offentlige innenlandske rom har kulturmarxistene dominert i mange år og enhver som har prøvd seg mot dem er slått ned av gatekamptroppene deres i de mange ungdomorganisasjonene de har etablert. Ofte i tett samarbeide med politi, domstoler, media og de politiske partiene. Så lenge de som opponerte kunne kalles nasjonalister eller rasister ble de hånet og karikert av både kulturmarxister og kristenzionister i fellesskap som "Nazister". Men så snur krigslykken seg og situasjonen på slagmarken blir en annen.

Inn på banen er islamistene kommet og kristenzionistene prøver å mobilisere. De får plutselig samme behandling og blir hånet med de samme skjellsordene som nasjonalistene ble tidligere og reagerer med sterk harme. I deres øyne er Islam det samme som Nazisme og de fatter ikke bæret av at de som ekstreme jødedyrkere og antirasister, antinasjonalister og antinazister skal måtte tåle å bli kalt rasister og nazister.

Denne utviklingen skjøt fart fra rundt 2004 av og økte kraftig med årene og i de kristenzionistiske miljøene kokte det av harme mot islamistene, men mye mere mot oss som de mente gjorde at disse ordene ble brukt mot dem også. Men mest av alt bygget det seg opp et hat mot kulturmarxistene for det kristenzionistene oppfattet som den blodigste urett som kunne begås mot dem. De hater rasisme, nasjonalisme og nazisme (hva nå det egentlig er) mer enn noe annet. De forsøkene kristenzionistene gjorde for å møte forståelse ble møtt med hat og forakt fra en seiersikker kulturmarxistisk krets som lot som de ikke så trykket som bygget seg opp.

22. juli i år smalt det i den norske trykk-kokeren og sivilisasjonskrigen kom brutalt og brått opp til overflaten. Men den norske eliten i alle de krigførende leirene er enige om en sak: Krigen må skyves ned i trykk-kokeren igjen og benektes som grunnleggende sivilisasjonskrig med dominans for seierherrene og utryddelse av de tapende ideologiene. Derfor ble Breivik omtalt som ensom ulv og gal og uten forbindelser. Hans fortid i FrP er dysset ned og at han er frimurer ble nevnt og deretter fullstendig glemt.

En av skribentene Breivik hadde lest en del av kalte seg Fjordman som tilhører samme ideologiske miljøet som Breivik; altså kristenzionistisk, projødisk, proisraelsk, antinazistisk og også antikulturmarxistisk. Fjordman er en meget intelligent, kunnskapsrik og skrivefør nordmann som det etter kulturmarxistenes oppfatning er livsfarlig å la ungdommen få et positivt forhold til. Altså må han demoniseres og resultatet ble altså nazi-figuren med det jødiske fornavnet, Heine Fjordland, som vi alle nå skal forbinde med Fjordman og hans meget gode artikler slik at ingen vil våge å lese dem enn si fortelle det videre.

Slik føres denne totale assymetriske krigen og Nazi-Fjordland føyer seg glimrende inn i kulturmarxistenes øvrige hatefulle og voldsoppfordrende kampanjer. Det kristenzionistene må lære er at denne krigen er mye mere total enn de noengang har forestilt seg. Merk at Aftenposten i den øverste linken kaller hatkampanjen for humor. Det er en del av hatkampanjen å gjøre det, men gå ikke på den. Dette er hat i sin rendyrkete form.