.:Vigrid Forsiden:.

Eurabiakoden - En kort gjennomgangBildet over til venstre er av boken til Bat Ye'or, som betyr Nilens datter og er forfatternavnet til en jødisk dame født i Egypt i 1933. Hun ser vi over til høyre. Hennes virkelige navn er Gisèle Littman. Hun er gitt æren for å gjøre navnet Eurabia alment kjent og gi det et innhold om en islamisering og arabisering av Europa vest for Russland. Bildet av boken er faktisk genialt og gir samtidig hele bokens budskap:

Gjennom en plan utviklet av arabiske islamledere i samarbeide med europeiske forrædere ble Europas grenser åpnet for masseinnvandring fra araberland og andre islamske stater slik at Europa ville bli en islamisert anti-israelsk stat som sammen med sine arabiske brødre syd for Middelhavet og i Midt-Østen ville utføre et knipetangangrep på hennes elskede Israel og knuse det. Samtidig med at vi europeere ville bli etnisk renset og gå opp i den islamske innvandrerbefolkningen ville europeisk kultur og leveform gå til grunne og erstattes av islamsk sharialov.

Dette er i korthet bakgrunnen for Fjordmans mange artikler og skal også være bakgrunn for Anders B. Breivik's militære operasjon den 22. juli 2011. Innholdet av begrepet Eurabia har fått fornyet aktualitet etter at Breiviks advokat Lippestad gjorde kjent i media at han ville stevne Fjordman som vitne i rettsaken mot Breivik og få belyst hele Eurabiabegrepet. Er det reellt eller er det en jødisk konspirasjonsteori for å skape rasehat og anti-islamsk opprør i Europa for å lette trykket på den rasistiske folkemorderstaten Israel? Over er bildet av Fjordman montert inn på symbolet han skriver under.

Fjordman's Eurabiakode

Fjordman's Eurabiakode er egentlig en gjennomgang av boken til Bat Ye'or pluss noen artikler hun har skrevet og litt annet. Altså fullstendig basert på en jødisk synsvinkel. Artikkelen til Fjordman er likevel så preget av hans holdninger at den må sies å være et rent Fjordmanprodukt. Rent bortsett fra konklusjonen vi gjenga over i uthevet skrift kan det være interessant å se hvordan resonnementet er bygget opp. Det er enkelt og greit, egentlig, og mye av det kjent stoff:

Argument 1: Europa trengte arbeidskraft etter den 2. verdenskrig og tok inn en stor mengde gjestearbeidere fra de nærmeste land med overskudd, som altså var araberlandene og Tyrkia, senere utvidet til andre islamske stater.

Argument 2: Frankrike har alltid drømt om en lederstilling i Europa og ønsket å bygge opp en sterk front mot den angloamerikanske dominansen og var gjennom sin fortid og kolonimakt sterkt inne i Nord-Afrika. Dette ble utnyttet til å lage spesielle avtaler som sikret Frankrike støtte og innvandring og araberlandene kulturell og økonomisk innflytelse i Europa til gjengjeld. Dette ble formalisert gjennom den såkalte europeisk-arabiske dialog (Euro-Arab dialogue).

Over har vi et bilde av det Bat Ye'or henviser til. Boken er skrevet i 2005 og siden den tid er dialogen utvidet til en full plan om total integrering av landene rundt Middelhavet i en Middelhavsunion. Som ved alle slike satsinger er det en del frem og tilbake, men full integrasjon er meningen og vil komme hvis utviklingen fortsetter i det sporet som nå er lagt, men det er ikke sikkert. Det siste motebegrepet er også tatt i bruk ved å inngå "Partnerskapsavtaler" mellom EU og den arabiske verden.

Bildet over viser hvordan det ser ut idag med Middelhavsunionen omfattende hele EU. I nord vil også Norge være inkludert gjennom vår EØS-avtale og i sør vil Libya være med for fullt etter at Ghaddafi ble drept.

Etter at Fjordman er ferdig med å beskrive litt om hvordan sør-Europa under ledelse av Frankrike åpnet opp for arabisk invasjon går han over til å beskrive EU som sådan og har ikke mye godt å si om den europeiske unionen heller. Forståelig nok slik den har utviklet seg. Hva mener han så vil skje? Forutsatt at EU vil bestå i samme fasong som idag spår Fjordman en tilbakevending til et Europa uten nasjonsgrenser, men splittet i utallige stammer som vil ligge i konflikter og krig med hverandre. Det stadiet er vi allerede langt inne i som bildet fra stammekrigene i Paris for noen år siden viser.

Hva mangler så i Fjordman's Eurabiakode? Enkelt nok: En beskrivelse av jødenes rolle i den europeiske oppløsning og katastrofe. Uten den blir det hele hengende i luften uten noen start eller forklaring på hvordan det hele kunne skje utifra historiske hendelser. Det handler altså mere om symptomer som kommer hos en som er alvorlig syk og ingen beskrivelse av sykdommens art, årsak og langsiktige utvikling. Med det i tankene er det vel verdt å lese Eurabiakoden.

------- Mitt etterskrift: -------

Den gangen våre Grunnlovsfedre på Eidsvold den. 17. mai i 1814 vedtok vår grunnlov ønsket de å beskytte oss mot den utviklingen vi har fått i Europa siden mai 1945 da jødene og deres nyttige idioter knuste restene av det selvstendige Europa. Her er Grunnlovens § 2 annet avsnitt: ...........Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.Et par idioter mente at jøder burde ha adgang til Riket, men da reiste Theis-Lundegaard seg og sa med myndig røst: " “Staaer op Alle, som ingen Jøder ville have i Landet!” Forsamlingen reiste seg spontant og jublet og dermed var jødeparagrafen vedtatt med overveldende flertall. Grunnlovens far, Falsen, på bildet til venstre mens Lundegaard er på bildet til høyre.

Når vi derfor feirer 17. mai er det et skår i gleden at jødepraragrafen ble opphevet og vi kan garantere at den skal gjeninntas i Grunnloven. Alt annet er et forræderi mot Grunnlovens fedre, Grunnloven selv og fremfor alt Det Norske Folk.

Jødedyrkende forrædere vil ikke vi i Vigrid eller andre gode Nordmenn ha noe med å gjøre. De kan dra til Israel og delta i Herrefolkets folkemord der nede og ikke her hjemme.

Denne fornektelsen og blindheten overfor jødene og deres parsittiske og ødeleggende virksomhet i nordiske land gjør Fjordman og hans likesinnete kristenzionister til en del av det grunnleggende problemet og derfor vil de aldri kunne gi oss noen løsning.

Kun Vigrid kan.