.:Vigrid Forsiden:.

Gjøre skiri / døpe

I de aller fleste kulturer har man en eller annen seremoni for å ta imot de nye medlemmene av familien, ætten, stammen, nasjonen og rasen. Slik har det alltid vært hos oss som er av nordisk ætt også. Før den sorte åndspesten gjorde folket vårt mentalt sykt ble denne seremonien kalt å gjøre skiri og ga den enkelte retten til tittelen menneske.

Ordet menneske betyr at en mann eller kvinne er gjort skiri. Mann + skiri = menneske. Mann i vårt språk gjelder som enhetsbetegnelse for både menn og kvinner når man ikke spesifikt ønsker å skille på kjønn. Som for eksempel i utrykket "man mener......".

Seremoniene våre holder vi både utendørs og innendørs. Det kommer helt an på hva den som skal gjøres skiri selv ønsker. Hvorvidt vi bruker et gammelt norrønt sted som for eksempel Istrehågan(bildet over) i søndre Vestfold eller et minnesmerke med symbolsk betydning eller et pent sted ute i naturen gjør ingen forskjell i prinsippet.

Over til høyre er Profeten på Hegra festning hvor han nettopp har holdt en seremoni. Et flott sted med en fin symbolikk som passer godt for Vigrid. Det samme har bildet til venstre som viser en kanonstilling på fjellfestningen i Risør.

Er vi ikke utendørs eller har lyst til å variere står den som skal bli menneske mellom ild på den ene siden og is på den andre siden av seg. Har vi seremonipiker nok holder disse ilden og isen på to runde skiver sagd ut av tre.

Seremonien går videre og Goden/Volven leser et par vers fra Voluspå før den som skal gjøres skiri blir bedt om å tre inn i ringen. Når vedkommende har svart ja på spørsmålet om han eller hun vil bli gjort skiri i henholdsvis Thor's eller Frøya's navn leses skiri-teksten. Vi avslutter med to vers fra enten Håvamål eller Voluspå. Bildet over er fra Skadishov i Bamble.

Odin, våre fofedre og vi gleder oss over at en ny person har fått rett til tittelen menneske.