.:Vigrid Forsiden:.

Feige VGTV beskytter feige-Eskil

VGTV intervjuer Eskil Pedersen - Feigingene torte ikke duell med meg

Massemedias spyttslikkende oppførsel overfor den norske makteliten er en forutsetning for at politikersøppelet kan fortsette utryddelsen av vårt folk gjennom etnisk rensing uten opposisjon av betydning. Dette intervjuet VG-propagandisten gjør med feige-Eskil er et typisk eksempel. Like før i Tinghuset intervjuet den samme propagandisten meg og hadde de ment alvor hadde de selvsagt laget en revolverduell foran åpen mikrofon mellom feige-Eskil og meg. Det tør de ikke for de vet at jeg hadde knust han på flekken. Likedan var det med Tore Bjørgo den samme dagen. Konklusjonen er klar: Kun gjennom feighet og spyttslikking fungerer dagens media og politikersøppel.