.:Vigrid Forsiden:.

Maktelitens lakeier skapte rammebetingelsene for Breivik-aksjonen

Aftenposten om Stortingsfarsen

Stortinget skal foreta en farseaktig dekkoperasjon overfor noen ledende politikere de siste 15 årene. Av den granskingen kommer det kun svada for galleriet. Skulle jeg personlig velge ut den personen som har gjort mest for å skape det fundamentet over 20 år som til sist førte til Breivik's militære aksjon må det bli den angstnevrotiske jøden Odd Einar Dørum.

Basert på mine erfaringer med Dørum sammenligner jeg han i prinsipp med den fryktede bolsjevikjøden Berija som var sjef for den røde terror i Sovjetunionen i noen grusomme år. Se bildet under.

På plassene deretter kommer i mine øyne Bondevik, Stoltenberg og Storberget. De andre er totalt uten betydning og er med kun som syndebukker og for å avspore det virkelige politiske ansvaret.

Politisk terror under Dørums justisregime . Han ville gjerne gjøre mere
Noen kommentarer om Dørum

Jeg har annet sted dokumentert hvorfor det er sannsynlig at justisdepartementet og toppledelsen i PeST sto bak programmeringen av rammebetingelsene som måtte føre til rasemotiverte drap den gangen Benjamin Hermansen ble drept og ba Riksadvokaten etterforske myndighetenes rolle.

Justismyndighetene med Dørum som ekstremt personlig aktiv spiller på mange plan sto bak terroren mot meg og Vigrid som Breivik nevner spesielt som hovedårsaken til at han valgte vekk sivil og lovlig politisk virksomhet som politisk kampmiddel til fordel for terror. Dette burde 22. juli-kommisjonen ha grepet tak i og etterforsket, men det gjør de selvsagt ikke. Da ville resultatet blitt ganske så anderledes og hele den norske makteliten ville sittet på anklagebenken.

Nasjonal Samling styrket folkets demokrati ved å forby og oppløse Frimureriet

Den 400 kg tunge gorillaen i rommet ingen ser eller nevner er Frimureriet representert ved lederen av den frimurerlosjen Breivik var medlem av eller hans mentorer innen denne losjen. Anders B. Breivik var en ivrig Frimurer i mange år som ble tildelt grader underveis. Han tilhørte en losje og han hadde garantert en eller flere opplærere eller mentorer. Dem hører du intet om. Hvorfor det? Husk at søker du dem som har den virkelige makt må du finne dem som du ikke får nevne eller kritisere.

Den siste regjeringen som hevdet norsk folkestyre var Nasjonal Samling under ledelse av Vidkun Quisling som forbød og oppløste Frimureriet under den 2. verdenskrig. Jødelakeiene gjenopprettet det og ødela dermed forutsetningen for demokrati i Norge da de vant krigen. Det lider vi under i dag.