.:Vigrid Forsiden:.

PeST lyver og krever eierskap til Breivik

----- Original Message -----
From: Tore W. Tvedt
Sent: 11/19/13 08:33 PM
To: post@pst.politiet.no
Subject: Eierskap Breivik

Til PeST ved terrorist Martin Bernsen

Kopi Nettavisen ved sjefspropagandist Gunnar Stavrum, nettredaktor@nettavisen.no
Nettavisen ved propagandist Kjetil Mæland, kjetil.maeland@nettavisen.no

Ad. Bernsen's utsagn i Nettavisen's artikkel "PeST vurderer NegerJeger."

Bernsen kommer i artikkelen med to utsagn som krever kommentarer hvorav jeg oppfatter det ene som rendyrket løgn og det andre som klar sannhet:

Utsagn 1: "PeST konsentrer seg om terrorisme, trusler mot rikets sikkerhet og mot offentlige myndighetspersoner."

Min kommentar: Her lyver Bernsen så det renner av han og det er offentlig godt dokumentert at han gjør det. Hverken jeg eller i regi av Vigrid utøvde eller planla jeg eller Vigrid - noen form for terrorisme, - noen trussel mot rikets sikkerhet eller mot offentlige myndighetspersoner. Allikevel ble jeg og Vigrid utsatte for terror fra PeST som er unik i norsk etterkrigshistorie. Min påstand er derfor at Martin Bernsen lyver så det renner av han. Men som desinformasjonssjef i terrororganisasjonen PeST må det sees på som en sentral kvalifikasjon for jobben.

Her er en link som belyser noe av temaet: Terrortema.

Utsagn 1: "Jeg ser at det har en tilknytning til Anders Behring Breivik og det er en problemstilling som vi har eierskap til, legger Bernsen til."

Min kommentar: Her er jeg helt på linje med Martin Bernsen, selv om han og PeST nok må dele eierskapet med den kulturmarxistiske makteliten i landet. Breivik sin aksjon var, i følge han selv, en forsvarsaksjon mot kulturmarxistenes folkemordpolitikk overfor det norske folk. Han påberopte seg "Necessity" for å avverge en større katastrofe som en borgerkrig i et balkanisert Norge vil være. Den samme "Necessity" påberopte forøvrig den norske makteliten seg da de parallelt med Breivik bombet et ukjent antall hundreder eller tusener sivile i Libya og slaktet et tilsvarende eller større antall i Afghanistan. Gjelder "Necessity" rent moralsk for den ene må det gjelde for alle andre også.

Når det gjelder Breivik sin begrunnelse for å aksjonere militært ga han selv uttrykk for at den kulturmarxistiske maktelitens terror overfor Vigrid og meg personlig over en lang årrekke gjorde det klart for han at sivil, lovlig virksomhet var umulig i Norge. Helt sentral i denne terroren var PeST.

Så, joda, PeST kan med stor rett kreve både farskap og eierskap til Breivik's militære aksjon.

Her er en link som belyser noe av temaet: Breiviks aksjon.

Min utfordring: Jeg utfordrer Martin Bernsen, på vegne av terrororganisasjonen PeST, til å møte meg til åpen debatt på en av de to store TV-kanalene i beste sendetid for å forsvare seg mot mine påstander. Våger hverken han eller PeST å ta imot utfordringen har jeg vunnet på "Walk over" og mine påstander må ansees som bekreftet i sin helhet.

Med Nordisk hilsen
Tore W. Tvedt
Vigrid