.:Vigrid Forsiden:.

Breivik: Terroren mot Vigrid og Tvedt var avgjørende

Vigrid's samleside om Breiviksaken

I dag, 22. juni 2012 var prosedyrene ferdige for denne runden i retten og både forsvarer Lippestad og Breivik fikk anledning til å komme inn på sakens virkelige politiske kjerne: Utryddelse av det nordiske folk gjennom etnisk rensing og vissheten om at sivil og lovlig motstand mot folkemordet på oss var umulig utifra Maktelitens terror mot meg og Vigrid.

Linken over går til samlesiden med hele min uholdte tale i Tinghuset 5. juni i år for dere som er interessert i å sette dere inn i sakene og ikke nøye dere med propagandaoppgulpet og forvrengningene og løgnene til maktelitens hatpropagandaapparat som feilaktig kalles massemedia.

Jeg fikk tilsendt nedenstående uttalelser fra Breivik av en som har fulgt rettsfarsen:

kl. 14.24 Breivik: - PST skryter hvordan de har klart å knuse organiasjonen Vigrid.

kl. 14.25 Breivik: - Det har de gjort ved innkalling av medlemmer og foreldre til det lokale politikammer.

kl. 14.25 Breivik: - Det de har gjort er systematisk trakassering av politiske aktivister.

kl. 14.25 Breivik: - PST trakasserte også Vigrid-leder Tore Tvedt. Det har de gjort ved overvåking, og ved å sørge for at han ble kastet ut av boligen.

At PeST hadde en finger med i det meste av terroren mot meg og Vigrid er sikkert sant, men alene var de slettes ikke. En av bidragsyterne var daværende ordfører for Høyre i Øvre Eiker, Anders B Werp, som vi ser sammen med navnebroren på bildet over. Som sin belønning for deltagelsen i den politiske terroren han bedrev fikk han plass på Stortinget for Høyre med sete i Stortingets Justiskomité av alle steder. Slik maktforholdene i det norske konsensusdiktaturet er i dag er dette helt logisk.

At terror avler terror er noe alle tenkende mennesker vet og det tror jeg gjelder i aller høyeste grad for den politiske makteliten også. Med det som utgangspunkt bør det innledes en ny rettsak om den 22. juli 2011 som kun tar for seg det politiske bakteppet for saken og belysning av maktelitens egen rolle og de forutsigbare effektene de la bevisst og storskrytende opp til.