.:Vigrid Forsiden:.

PeST + media = Terrornettverk

Psykologisk terror i praksis

Jeg ble tipset om denne artikkelen i et av USA's mest koshergodkjente og kosheranerkjente tidsskrifter, TIME, som kobler meg og Vigrid opp mot Breivik og indikerer på vanlig sleip mediemåte at jeg og Vigrid i sin tid var på vei til å utvikle oss som et "Terroristnettverk". Her er teksten i avsnittet om Vigrid i Time slik den står under bildet av Breivik som er hentet fra artikkelen:

"Norway has also been proactive in keeping neo-Nazi groups in check. In 2004 the country's domestic intelligence moved in on a right-wing extremist group called Vigrid, whose leader, Tore Tvedt, had built up a network of about 200 people and drew them in with a mix of neo-Nazi teachings, Odinism and ideas borrowed from Timothy McVeigh, the 1995 Okalahoma City bomber, according to an intelligence official who asked to remain anonymous. Fearing Vigrid could evolve into a terrorist network, the agency launched a campaign to disrupt the group by sending agents to visit everyone involved except its top leaders. One day in 2004, agents from all 26 field offices paid personal visits to each of Vigrid's members, many of whom were teenagers living with their parents. The investigators continued this tactic for several months, until about 60% of Vigrid quit the group voluntarily."

Og her er min frie oversettelse til norsk:

"Norge har også vært forebyggende i å holde nynazistgrupper under kontroll. I 2004 gikk det innenlandske overvåkingspolitiet til aksjon mot en høyreekstrem gruppe som het Vigrid. Dens leder, Tore W. Tvedt, hadde bygget opp et nettverk av omkring 200 personer og styrte dem med en blanding av nynazistbegreper, Odinisme og ideer lånt av Timothy McVeigh, som sto bak bomben i Oklahoma City i 1995, i henhold til en overvåkingsagent som ba om å få være anonym. Da de fryktet at Vigrid kunne utvikle seg til et terroristnettverk, satte overvåkingspolitiet i gang en kampanje ved å sende agenter som oppsøkte hver enkelt utenom topplederne. På en og samme dag i 2004 oppsøkte agenter fra alle de 26 distriktskontorene hver enkelt av Vigrd's medlemmer hvorav mange var tenåringer som bodde hjemme hos foreldrene. Agentene fortsatte med denne virksomheten i mange måneder inntil rundt 60% av Vigriderne hadde forlatt gruppen frivillig."

Jeg har vanligvis ikke kommentert medias løgner om oss, men jeg gjør et unntak siden jeg nå er pensjonert og har vært inaktiv i flere år samt den tydelige desperasjonen og det underliggende hatet og ondskapen som gjennomsyrer maktelitens undertrykkelsesapparat og deres propagandamaskineri. Jeg går derfor ikke nærmere inn på artikkelen for å rette opp løgner og feil, men inviterer dere som leser dette og er interessert i å utvikle Norge som et fritt demokrati å kontakte meg på Facebook slik at vi kan jobbe sammen mot det undertrykkende demokraturet som har etnisk rensing av oss nordmenn på programmet. Over den norske makteliten styrer den internasjonale jødedommen rammebetingelsene her i Norge og har satt de to zionistiske fløyene kristenzionister/frimurere (Høyrefløyen) opp mot kulturmarxistene (Venstrefløyen).

Som en nordisk identitær euroetniker står jeg fullstendig utenom de to fløyene som etter Breiviks aksjon er i åpen blodig krig med hverandre.

Forresten så har jeg en kommentar og den går til dere som tenker ssom så at "Ingen røyk uten ild". Hehe. Det var sandelig ikke bare røyk, men ild og flammer som bredte om seg med stor kraft og var i ferd med å true det grunnleggende fundamentet for opprettelsen av den rasistiske apartheidstaten Israel og den nye jødedyrkende verdensreligionen HoloCa$h. Suksessen var så stor at hadde vi kunnet fortsette i ro og fred slik Grunnloven gir oss en soleklar rett til hadde vi veltet hele meningsasylet til kristenzionistene og kulturmarxistene. Her er hva VG skrev om det: VG: Tror ikke på jødeutryddelsen. Denne kampen har faktisk store overlappinger med AUF som jeg ser på som vår viktigste allierte i kampen mot den israelske undertrykkelsen i Palestina. Betingelsen for et fritt og selvstendig Palestina er knusingen av fundamentet staten Israel er grunnlagt på.

Der har du hovedgrunnen til terroren mot meg og Vigrid: Vi knuste den jødiske HoloCa$h-løgnen i det åpne og offentlige rom og siden ingen ønsket å dumme seg ut i direkte debatt med meg måtte de ty til terror i stedet. Makteliten og PeST handlet derfor i prinsippet utifra nøyaktig det samme resonnementet Breivik fulgte i fjor. Dette er ikke bare min egen mening, men er fortalt meg av et par kilder med forbindelser høyt oppe i maktsystemet.

Skulle du ha lyst til å prøve deg på en åoen debatt mot meg om HoloCa$h er du velkommen til det. Og skulle dere andre ha lyst til å hjelpe meg å spre sannheten om de mytiske 6 millioner er dere enda mere velkomne. La oss føre krigen for Sannhet, Rettferdighet og Frihet med fornyet kraft og tyngde. Bildet over viser en av jødeløgnene om Auschwitz: "Det elektriske samlebåndet".