.:Vigrid Forsiden:.

Anders Breivik - Målrettet Aksjonist for Jødedom, Zionisme og Frimureri

Hvorvidt Anders Breivik handlet rent fysisk på egen hånd under aksjonene i Oslo og Utøya får vi trolig aldri vite, men jeg finner det usannsynlig med så lang forberedelsestid over så stort geografisk område i nærkontakt med så mange andre likesinnete. På det mentale idéområdet var han uansett godt forankret i selve det aggressive og erobrende sentrum av den internasjonale jødedommens maktstrategier. Han er en selverklært kristenzionistisk frimurer som fronter for Israel.

Israel er selve det fysiske hjertet i den internasjonale jødedommens ambisjoner om verdensherredømme og når det er oppnådd skal den nye jødiske verdenskeiseren sitte i Salomos tempel i Jerusalem og herske uinnskrenket over verden. Det er her frimureriet kommer inn i bildet. Salomos tempel ble i sin tid bygget av frie murere, derav navnet Frimureri, og skal gjennoppbygges av vår tids frimurere. Frimureriet er derfor en stategisk kamporganisasjon for jødenes verdensherredømme og alle frimurere har plikt på seg til å bekjempe jødenes og deres zionistiske stat Israel's mange fiender.

Da Israel i august 2001 i Durban ble stemplet som en rasistisk Apartheidstat som oppfølging av en FN-resolusjon fra 1970-tallet var Israels eksistens som jødisk stat i fare. En måned senere fikk vi 9/11 og faren var over og erstattet med et kristenzionistisk korstog mot zionismens og Israels fiender.

I dag er igjen Israels fiender på offensiven gjennom sin støtte til Gaza og krav om anerkjennelse av en palestinsk stat som selvsagt vil ha rett til å kreve grensene av 1948 som FN vedtok som gjeldende. Det vil bety døden for Israels muligheter til å bestå. Fremst i denne antiisraelske fylkingen står europeiske sosialister og blant dem nettopp AUF.

AUF og deres senter for indoktrinering i sosialisme og antizionisme er nettopp Utøya og med AUF's sentrale rolle i den europeiske sosialismen og det norske sosialistmiljøet peker det seg ut som det mest naturlige målet å slå til mot. Ikke bare vil det som målrettet aksjon ramme senteret for antiisraelske strømninger i Europa, men også gi et knusende slag til Norges selvopphøyde posisjon som verdens samvittighet så sant det er en etnisk norsk aksjonist som gjennomfører aksjonen.

Jødene har drept før i Norge og det var svært dårlig PR for dem. Breivik er ikke bare norsk, men har også gjennomgått flere ansiktsoperasjoner for å se mere "arisk" ut og flere sammenligner han med en SS-poster i media.

En forening representeres av sin formann og for å gjøre en prøve på om det ovenstående resonnementet holder går vi til AUF-formannen Eskil Pedersen sin egen blogg for å se hvordan han presenterer seg, hva han er opptatt av og hvilke tiltak han jobber med:

Eskil Pedersen om Palestina i Klassekampen og egen blogg

Bildet over er fra Eskil Pedersen sin blogg og viser en artikkel han skrev for Klassekampen på deres oppfordring. Da han fikk telefon fra Klassekampen befant Pedersen seg på en konferanse for internasjonale sosialister i Hellas. I artikkelen gir han oss en god oversikt over utviklingen mellom AP og Israel og hvorfor det i dag er umulig å tenke seg et samarbeide om fred og at aksjonisme mot Israel nå er veien å gå. Det Norske Arbeiderpartiet var Israels beste partner og delaktig i å skaffe Israel atomvåpen og militær opprustning. Israel med sine kibbutser (sosialistkollektiver) var rene drømmen for et Arbeiderparti som aldri har forlatt sine kommunistiske røtter, men bare skjult dem for almenheten.

Og nå har altså det samme partiet sin mektige og innflytelsesrike ungdomsfylking stilt seg i spissen for den største trusselen mot israelsk eksistens noensinne: anerkjennelse av en palestinsk stat og fordømmelse av Israel som en rasistisk apartheidstat som Sør-Afrika som må boikottes. Boken "Alt for Israel" skrevet av den norske Israel-eksperten Odd Karsten Tveit gir et glimrende bilde av folkemorderstaten Israel og Norges totale hengivenhet overfor zioniststaten. Dette er det altså AUF gjennom flere år har gått stikk imot og varsler at et fremtidig Arbeiderpartistyre i Norge vil være jødenes verste fiende.

Den som vet hvordan jødene gjennom historien har behandlet sine fiender må overhodet ikke være forbauset over det som nå skjedde på Utøya. Husk at jødene fremdeles feirer Purim som minne om folkemordet på den ariske overklassen i Persia for over 2.700 år siden.

Eskil Pedersen's Vrangforestilling

Hva sier så Eskil Pedersen selv og hvordan handlet han under aksjonen? For det første fremstår han i manges øyne som ekstremt feig som stikker av med den eneste båten som kunne reddet mange liv og holder seg borte fra redningsarbeidet mens omkringboende våger livet for å redde ungdom i sjøen. Feigt, feigt og atter feigt er vår oppfatning. Men hvorfor stakk han så? Hans egne ord: "Han trodde det var et statskupp hvor politiet deltok"!?!! Det forteller oss veldig mye om hvordan AUF's formann ser på seg selv, AUF og AP. Som er revolusjonært parti som helt klart må forvente at det gjøres statskupp mot dem av den ansvarlige delen av den norske befolkning. Det sier absolutt alt om hvem de har makten på vegne av og styrer for. Folket er bare en masse de skal forme i eget bilde som en ensrettet sosialistisk, feministisk homseflokk som kan slave i Gulagene deres. Han var altså overbevist om at det norske folk ville straffe AP, men forsto ikke at den som utfordrer Israel og jødenes maktambisjoner risikerer både sitt eget liv og alle som er rundt dem også.

I dette perspektivet må vi se Anders Breivik sin aksjon mot AUF på Utøya.