.:Vigrid Forsiden:.

Eskil Pedersen gjør avbikt

Hvorfor trodde Eskil Pedersen at politi og militære gjorde statskupp???

I en tidsperiode hvor Norge befant seg i aggressiv sivilisasjonskrig i Libya og Afghanistan er det bare rimelig å ha som første antagelse at de folkene Norge deltar i det anglozionistiske korstoget mot vil slå tilbake og føre krigen på fiendens territorium. Hvorfor tror da AUF-formann Eskil Pedersen at det er et statskupp som gjennomføres av de kreftene som normalt forsvarer et folk mot utryddelse og sikrer lov og orden??? Dette er et av de viktigsste spørsmålene som en rettsak kunne belyse. Det vil ikke skje. Hvorfor det?

To andre forhold som ikke belyses og forties i maktelitens propaganda-apparat, massemedia, er Breiviks tilknytning til Frimureriet og hans holdning om at sivilisasjonskrigens fremste mål og allierte er staten Israel og sikringen av Israel's eksistens???

En klar teori er at hele aksjonen til Breivik primært var rettet mot AUF på Utøya for å eliminere for godt det sentrale elementet i den europeiske kulturmarxismens hat og kamp mot staten Israel og dens folkemord på palestinerne. Sprengingen av regjeringsbygget kan umulig ha vært noe hovedmål siden det var midt i ferien og sent på dagen.

På Utøya var derimot Israelhateren Eskil Pedersen og hans AUF-ungdom. Rundt dem bygget Europa en ny generasjon Israel-motstand som av zionistene kalles jødehat og antisemittisme. Israel var inne i en periode hvor landet blir mere isolert og en organisert og offensiv motstand fra Europa under ledelse av freds- og frihetsnasjonen Norge ville vært katastrofalt for Israel.

Eskil Pedersen og AUF var mine og Vigrids beste allierte i kampen mot den israelske apartheidstaten. Nå er de borte som kampfelle for Vigrid.

Breivik lette for å drepe Eskil Pedersen

Hvorfor lette Breivik spesielt etter Eskil Pedersen for å drepe han? Eskil Pedersen og AUF er ikke kjente for å være mere sentrale i Norge med tanke på islamisering av Europa enn andre. Tvertimot har FRP gått mere konsekvent inn for en integrering av rasefremmede invadører. AP har innført "innvandringsstopp" og Høyre og FRP er mere EU-vennlige enn både AP og særlig AUF. Og mange asylsøkere kommer inn via EU-tilknytningen vår. AUF er ingen stor tilhenger av den. Tvertimot. For å gjøre en lang historie kort: Med begrunnelse i rasefremmed invasjon og islamisering er ikke AUF noe primærmål. Langt derifra.

Kun på et eneste område er Eskil Pedersen et opplagt og soleklart mål i Norge: Redde Israel fra en samlet, aggressiv og anti-israelsk kulturmarxistisk front i Europa.

Eskil Pedersen underlegger seg

AP og AUF har kun to valg etter breivikaksjonen: Forsterke sin assymetriske krig mot staten Israel og dermed jødene som sådan eller legge seg flate og underkaste seg tydelig og grundig Herrefolket eller dets fronter og idébærere i Norge. Stoltenberg og Blattmann gjorde det til gagns på HoloCa$h-dagen i år, den 27. januar, mens Eskil Pedersen etter min oppfatning gjorde det den 4. mai.

Hva skjedde? Aftenposten hentet Pedersen om morgenen og plasserte han i bilen deres og fraktet han rundt til Skien og tilbake til Oslo. Aftenposten er, igjen etter min oppfatning, det nærmeste vi kommer til en ren jødedyrkende propagandablekke i Norge. Aftenposten er den avisen du skal følge med i for å vite flere år i forveien hvilke land jødene eller anglozionistene skal føre krig mot. Aftenposten, Høyre og Frimureriet representerer for meg Norges ondskapens akse og står for alt det som AUF har gitt uttrykk for å hate.

Med denne underkastelsen av AUF-formannen er første runde i lydighetsprosessen unnagjort og alle vet nå at AP og AUF har lært leksen sin og kutter ut aggressiv assymetrisk krigføring mot den internasjonale jødedommen. Det ser vi har skjedd i praksis også. Om de noen gang tar opp igjen kampen for palestinerne mot Israel gjenstår å se, men jeg tipper det blir på et mye lavere nivå som ikke utgjør noen reell trussel.

At dette er en rimelig opplagt tolking av Breiviks aksjon og motivene bak den bekreftes av massemedia. Hvis du ikke har sett denne bekreftelsen i media forstår jeg det godt. Bekreftelsen ligger i at massemedia overhodet ikke nevner det. Husk at medias jobb kun er å tjene maktelitens interesser.